Normal mars månad – aprils nyhetsbrev här

Det blåste normalt under mars månad vilket gjorde att produktionen blev strax över den förväntade.
Läs mer här.