Kontakt

Styrelsen, ordförande

Stefan Karlsson

RenSo AB – Renewable Solutions
E-mail: mailto:stefan.karlsson@renso.se

Stefan har cirka 20 års erfarenhet från vindkraftsbranschen och var tidigare globalt ansvarig för affärsområdet Förnybar Energi inom SKF-koncernen. Han har även, under en tioårsperiod, varit aktiv i vindkraftens utveckling i Sverige i en roll som styrelseledamot i branschföreningen Svensk Vindenergi. Stefan arbetar idag som fristående konsult inom förnybar energi och har även en roll som styrelseordförande i Modvion, som utvecklat och tillverkar modulära trätorn för vindkraftverk.

Styrelsen, ledamöter

Håkan Spångberg

E-mail: hs@investmentabklimatet.se

Har varit med sedan starten av Västanvind. Har varit verksam i 15 år inom kapitalförvaltning, som chef för aktiehandel på SEB och Swedbank. Har senaste 15 åren arbetat inom energisektorn som försäljningschef och marknadsdirektör på Göteborg Energi. Ledde också arbetet av avyttringar av bl a Falbygden Energi, Lerum Energi, mfl.

Är idag projektledare hos Göteborg Corporate Finance och arbetar med kapitalanskaffning samt VD för Investment AB Klimatet, som investerar i mindre bolag som arbetar med tekniker som bidrar till ett bättre klimat.

Rebecca Palmgren

Göteborg Energi AB

E-mail: rebecca.palmgren@goteborgenergi.se

Produktutvecklare på Göteborg Energi inom förnybar energi och miljö och har en flerårig erfarenhet av vindkraftbranschen. Rebecca har i grunden en magisterexamen i miljövetenskap från Göteborg Universitet.

Sara Fogelström

Vindkraftskoordinator, Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, Chalmers
E-mail: sara.fogelstrom@chalmers.se

Sara har en magister examen i fysik och har i flera år jobbat som vindkraftsprojektör. Nu är hon koordinator för forskningscentret Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum där hon ansvarar för den dagliga driften. Sara vurmar för att korrekt fakta om vindkraft ska användas och spridas.

Björn Killman

Befälhavare skärgårdstrafik, Styrsöbolaget
E-mail: bjorn.killman@tele2.se

Björn arbetar som befälhavare på Styrsöbolaget och har kunskap inom alternativa energikällor, vindkraft och sjöfart. Han har sedan länge varit med som ägare av vindkraftsföretag och engagerat sig i vindkraftskooperativ.

Maja Högvik

Miljöhandläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
E-mail: maja.hogvik@gmail.com

Maja är Europavetare och arbetar med miljöfrågor på Sveriges Kommuner och Regioner i Stockholm. Hon är intresserad av den kooperativa idén och vill verka för att öka intresset för vindkraftskooperativ. Styrelseledamot och medlem i VästanVind sedan 2016.

Sten Lundqvist

Kassör

E-mail: sten.i.lundqvist@outlook.com

Sten har arbetat med ekonomi inom LO och Handelsanställdas förbund som lärare och ekonomichef. Fritids intresse är fiske, det lilla som ännu finns kvar och motion som skidåkning. Sten har varit medlem i VästanVind sedan starten.

Revisor

Lars Appelgren

Revisorsgruppen i Göteborg AB

VästanVind nås på:

Adress

VästanVind
c/o Göteborg Energi
Box 88
401 21 Göteborg

Telefonnummer

031-62 62 62 (Göteborg Energi)

E-post

info@vastanvind.se

Facebook

VästanVind finns också på Facebook. Du hittar oss här!