Kontakt

Styrelsen, ordförande

Tomas Österlund

E-mail: mailto:tomas.g.osterlund@gmail.com

Tomas har en gedigen bakgrund inom miljöområdet. Han har tidigare bland annat varit miljöchef vid Ulricehamns kommun och miljöstrateg vid Västra Götalandsregionen. Han var också en av de drivande krafterna inom nätverket PowerVäst och har därigenom ett stort nätverk inom vindbranschen i Västra Götalandsregionen.

Styrelsen, ledamöter

Sara Fogelström

Föreståndare, Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, Chalmers
E-mail: sara.fogelstrom@chalmers.se

Sara har en magister examen i fysik och har i flera år jobbat som vindkraftsprojektör. Nu är hon föreståndare för forskningscentret Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum där hon ansvarar för den dagliga driften. Sara vurmar för att korrekt fakta om vindkraft ska användas och spridas.

Björn Killman

Befälhavare skärgårdstrafik, Styrsöbolaget
E-mail: bjorn.killman@tele2.se

Björn arbetar som befälhavare på Styrsöbolaget och har kunskap inom alternativa energikällor, vindkraft och sjöfart. Han har sedan länge varit med som ägare av vindkraftsföretag och engagerat sig i vindkraftskooperativ.

Björn Larsson

E-mail: bjorn.1000.larsson@gmail.com

 

Kenneth Thulin

E-mail: kennethulin@gmail.com

Marianne Järphag

E-mail: marianne.jarphag@goteborgenergi.se

Marianne var tidgare avdelningschef på Göteborg Energi AB med ansvar för finansiell och fysisk handel
av el och gas.

Andreas Stephan

Kassör

E-mail: mail@andreasstephan.se

Är medlem i VästanVind sedan 2019. Andreas jobbar som professor för ekonomi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping och efter sommaren på Linnéuniversitetet.

Revisor

Lars Appelgren

Revisorsgruppen i Göteborg AB

VästanVind nås på:

Adress

VästanVind
c/o Göteborg Energi
Box 88
401 21 Göteborg

Telefonnummer

031-62 62 62 (Göteborg Energi)

E-post

info@vastanvind.se

Facebook

VästanVind finns också på Facebook. Du hittar oss här!