Töftedalsfjället

Under våren 2011 restes 21 vindkraftverk på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. Ett av dessa ägs idag till 100 procent av VästanVinds medlemmar. Av de resterande ägs nio verk av Göteborg Energi och elva av Rabbalshede Kraft.

VästanVinds verk är en Siemens-modell som är anpassad för låga till medelhöga vindhastigheter, vilket är typiskt för svenska vindförhållanden.

VästanVinds verk beräknas årligen producera 6 GWh vilket kan värma upp 300 villor. Hela vindparken beräknas årligen producera 129 000 MWh, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för cirka 25 000 hushåll.

Fakta om Västanvinds vindkraftverk

– Fabrikat: Siemens SWT 2.3-101
– Installerad effekt: 2.3MW
– Totalhöjd: 150 m (varav tornhöjd 99,5 m & rotordiameter 101 m)
– Årsproduktion: 6 GWh
– Minskade koldioxidutsläpp: 5000 ton/år
– Serviceleverantör: Siemens
– Driftansvarig: Göteborg Energi AB
– Verket togs i drift maj 2011.