Köp & sälj andelar

VästanVind har inga fler andelar att sälja. Däremot kan du köpa andelar av medlemmar som vill sälja sina. Vidare så vill Göteborg Energi sälja av delar av sina andelar och dessa kan du också köpa. Oavsett vem du köper din andel av så blir du medlem i föreningen på samma villkor som övriga medlemmar.

Om du vill sälja andelar: skicka ett mail till info@vastanvind.se och ange ditt namn, e-postadress samt hur många andelar du vill sälja och till vilket pris. Dessa kommer sedan att visas som en post i tabellen nedan.

Observera att VästanVind inte tar något ansvar för privata uppgörelser mellan säljare och köpare.

Index Publicerad Säljarens namn Kontakt Antal andelar Begärt pris (kr/andel)
12 2020-10-15 Pierre Serck-Hanssen piehan0601@gmail.com 7 470
17 2021-09-07 Hans Carlsson hans.carlsson@nek.lu.se 477
2021-08-16 Göteborg Energi info@vastanvind.se valfritt 477

Vill du köpa andelar av Göteborg Energi, klicka här.