Vindandelar

Aktuell prisinformation

Från och med 1 april är priserna på andelselen följande:
Prisområde 1: 38 öre/kWh (47,5 öre/kWh)
Prisområde 2: 38 öre/kWh (47,5 öre/kWh)
Prisområde 3: 45 öre/kWh (56,25 öre/kWh)
Prisområde 4: 55 öre/kWh (68,75 öre/kWh)

Skona miljön

Vindkraften är en förnyelsebar energikälla. Den tar aldrig slut och släpper inte ut några växthusgaser. Därför gör du som andelsägare i VästanVind en god gärning för miljön. Genom att investera i vindkraft så hjälper du till i arbetet mot en hållbar utveckling, och du främjar också utfasningen av den fossilt producerade el, som idag importeras från utlandet där den produceras genom exempelvis kolkraft.

Att vara andelsägare är en god affär

Det är enkelt att bli delägare i ett vindkraftverk. Allt du behöver göra är att bestämma hur stor del av din elförbrukning som du vill täcka, sedan är det bara att köpa dina andelar genom vår köp- och säljsida.

Marknadsvärdet för en andel är idag 477 kr, men kan variera beroende på vilket pris säljare och köpare kommer överens om. För varje vindkraftsandel får du köpa 100 kWh/år till ett pris som idag ligger på 45 öre/kWh. Äger du exempelvis tio andelar så får du köpa 10×100 kWh. I priset ingår avgiften för uttagsskatt  och elcertifikat. Moms tillkommer på din faktura samt energiskatt som idag ligger på din elnätsfaktura.

Att varje andel motsvarar 100 kWh gör att det blir enkelt för både små och stora hushåll att anpassa antalet andelar efter elförbrukningen. Små hushåll, exempelvis hyreslägenheter, har ju en lägre elförbrukning än större villahushåll. Detta underlättar när du som bor i ett litet hushåll ska anpassa antalet andelar du vill äga efter din elförbrukning.Vem som helst kan bli delägare i ett vindkraftverk och du får köpa så många andelar som du vill. Men vi rekommenderar dig att inte köpa mer andelar än vad som motsvarar 80 procent av din förväntade elförbrukning. Anledningen till detta är enkel – har du fler andelar än vad du förbrukar så gör du ingen besparing på dessa. Du har alltså ingen nytta av de andelar som överstiger din faktiska förbrukning.

Den el som du inte köper från VästanVind kommer du att köpa av elhandelsföretaget Göteborg Energi. Vid medlemsinträdet blir du alltså kund hos Göteborg Energi. De erbjuder el från vindkraft till såväl fast som rörligt pris. För att veta mer rekommenderar vi dig att kontakta Göteborg Energi eller besöka deras hemsida.