Produktionsstatistik

Här visas produktionsstatistik för VästanVinds vindkraftverk i Töftedalsfjället. Välj år, månad eller vecka och klicka sedan på Visa, eller välj att jämföra två års produktion.

År
Månad
Vecka

Notera att det var kommunikationsproblem till vindkraftverket under mars 2023 och att merparten av produktionen från den månaden inte har rapporterats och inte heller visas här.