Om VästanVind

VästanVind producerar billig och klimatsmart el från vindkraft till självkostnadspris för våra medlemmar och vi har visionen att vara det ledande kooperativet med klimatsmart el för de många människorna. Vi är en ekonomisk förening som bildades 2010 som arbetar för att återinvestera i mer vindkraft när behov och möjlighet finns. Vi äger i nuläget ett av de totalt 21 vindkraftverken på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun.

Västanvind grundades 2010 av Göteborg Energi med ambitionen att öka intresset för vindkraft och förnybar el. Sedan 2011 har föreningens styrelse tagit över ansvaret och föreningen står nu på egna ben. Vi har inga anställda, men vi har fortfarande ett gott samarbete med Göteborg Energi som hanterar föreningens administration och elleverans. De båda bolagen har representanter i styrelsen och bidrar med sina långa och gedigna erfarenheter från energibranschen.

Syftet med VästanVind är att verka för ett hållbart samhälle och äga vindkraftverk som producerar förnybar energi. För detta syfte avsätter VästanVind pengar för att i framtiden kunna fortsätta investera i ny vindkraft och att främja vindkraftens utbyggnad i Västsverige. På så sätt kommer vi att kunna leva vidare och fortsätta att producera billig och klimatsmart el till våra medlemmar.

VästanVind erbjuder en trygg, ekonomisk och klimatsmart investering i vindkraft genom andelsägande i föreningen. Vidare strävar föreningen efter att bygga upp kunskapen om vindkraft som en del i ett hållbart energisystem hos hushåll, Små och medelstora företag och politiker för att därigenom möjliggöra delaktighet och inflytande över vindkraftutbyggnaden i landet.