• Föreningsstämma

  Inbjudan till föreningsstämma i VästanVind

  Varmt välkommen till den årliga föreningsstämman i VästanVind, den 31:e maj 2023.

  Den 31:e maj startar vi 18:00 med en presentation av Malin Flysjö, VD Göteborg Energi Din El om det senaste årets turbulenta elmarknad, följt av en lägesrapport från styrelsen som ser tillbaka på det gångna året och blickar fram mot det nya.

  19:00 drar vi igång föreningsstämman, se inbjudan och kallelse här.

  Plats och tid

  Stämman med inledande information hålls på Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg, mellan 18:00 – ca 19:30. Från kl 17 bjuder vi på kaffe/te och smörgås samt möjlighet att träffa andra medlemmar och styrelsen.

  Anmälan

  För vår planerings skull ser vi gärna att du anmäler dig till stämman via e-post, info@vastanvind.se senast 24:e maj.

  Har du frågor kontakta oss via på e-post.

 • Pris

  Prisjustering från 1 januari

  Priset för andelselen blir 45 öre/kWh exkl moms (56,25 öre/kWh inkl moms) i elområde 3 från och med 1 januari. För elområde 4 tillkommer extra kostnader för föreningen och det nya priset blir 50 öre/kWh exkl moms (62,5 öre/kWh inkl moms).

  Framöver kommer Västanvind att justera priset för andelsel varje kvartal. Detta kan betyda att vi måste höja igen eller att vi kan sänka priset på andelsel ytterligare baserat på utvecklingen på elmarknaden. Priset består av föreningens kostnad per producerad kWh el plus ett påslag vilket motsvarar de profilkostnader föreningen har haft under föregående kvartal.

  Aktuell prisinformation finns på Vindandelar.

 • Web

  Problem med webbplatsen

  Vi har för tillfället problem med vår webbplats och innehållet ser därför inte ut som vanligt. Vi hoppas att ni ha överseende med detta under tiden som vi åtgärdar problemen.

 • Pris

  Prisjusteringar

  Läget i världen och på elmarknaden fortsätter att vara instabilt. Detta har lett till att skillnaden i priset på elen mellan när vi producerar den i VästanVind och när vi medlemmar använder elen har fortsatt att öka. Detta gör att vi tyvärr behöver höja elpriset för medlemmar.

  Som tidigare meddelats kommer priset för andelselen från den 1:e september att vara 48 öre/kWh exkl moms (60 öre/kWh inkl moms). För elområde 4 tillkommer extra kostnader för föreningen och det nya priset blir 66 öre/kWh exkl moms (82,5 öre/kWh inkl moms).

  Ytterligare en höjning behöver göras från och med den 1:e november. Priset för andelselen blir då 80 öre/kWh exkl moms (100 öre/kWh inkl moms) i elområde 3. För elområde 4 tillkommer extra kostnader för föreningen och det nya priset blir 110 öre/kWh exkl moms (137,5 öre/kWh inkl moms).

  Höjningarna behöver ske för att säkerställa att föreningen har en stabil ekonomi och kan uppfylla det mål om att kunna ersätta vårt vindkraftverk Elvy när det är uttjänt. På detta sätt kan föreningen under lång tid framöver producera förnybar el till er medlemmar där. Om prisändringarna inte görs kommer föreningen att gå med förlust gällande elförsäljningen gentemot medlemmarna och inget nytt kapital kan byggas upp, eller till och med urholka befintligt kapital.

  Som berättades på årets föreningsstämma så kommer föreningen att behöva justera prisnivån på medlemselen oftare framöver. Styrelsen hoppas att även kunna göra sänkningar av elpriset men det beror givetvis på hur läget i världen och marknaden utvecklar sig.

  Bakgrund

  Vårt energisystem är under förändring och det både i Sverige och i hela Europa. Drivkrafterna för att nå ett 100% förnybart energisystem är starka och därmed görs stora satsningar på förnybara energislag som vindkraft och solkraft, både i Sverige och i Europa. Med en stor andel väderbaserad energiproduktion ökar utmaningarna i energisystemet, det gör att när det till exempel blåser mycket så produceras stora mängder förnybar el och detta pressar ner priset på elmarknaden. På samma sätt stiger priserna när det inte blåser. Till detta kom höga gaspriser på grund av kriget i Ukraina samt låga nivåer i vattenmagasinen i södra Sverige och Norge vilket ytterligare har förvärrat situationen.

  Vill man idag teckna ett fastprisavtal på 1 år i elområde 3 så kostar det cirka 470 öre/kWh (inkl moms) och i elområde 4 cirka 640 öre/kWh (inkl moms). Läget på elmarknaden är som sagt exceptionellt nu.

  Prisändringar kommer i fortsättningen endast att meddelas per e-post till medlemmarna samt på VästanVinds hemsida.

 • Föreningsstämma

  Inbjudan till föreningsstämma i VästanVind 2022

  Varmt välkommen till den årliga föreningsstämman i VästanVind, den 2:e juni 2022.

  Den 2:e juni startar vi 18:00 med en lägesrapport från styrelsen som ser tillbaka på det gångna året och blickar fram mot det nya. Vår styrelseledamot Sara Fogelstöm kommer också berätta lite mer om vad som händer inom vindkraftbranschen just nu.

  19:00 drar vi igång föreningsstämman, se kallelse här. Önskar du lyssna digitalt på stämman, kontakta info@vastanvind.se och en digital inbjudan kommer till dig innan den 2:e juni. Deltar du digitalt kan du tyvärr inte vara aktiv på mötet men du är välkommen att lyssna.

  Plats och tid?

  Stämman med inledande information hålls på Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg, mellan 18:00 – ca 19:30. Kom gärna en liten stund innan för en kopp kaffe och möjlighet för att träffa andra medlemmar och styrelsen.

  Anmälan

  För vår planerings skull ser vi gärna att du anmäler dig till stämman via e-post, info@vastanvind.se senast 30:e maj.

  Har du frågor kontakta oss via på e-post eller telefon.

 • Pris

  Höjt pris på andelselen från 1:e mars 2022

  VästanVinds styrelse har beslutat att höja medlemspriset på el från 1:e mars 2022, från 23 öre/kWh till 28 öre/kWh exkl moms, (35 öre/kWh inkl moms). Detta behöver ske för att säkerställa att föreningen har en god ekonomi och kan uppfylla det mål om att kunna ersätta vårt vindkraftverk Elvy när det är uttjänt. På detta sätt kan föreningen under lång tid framöver producera förnybar el till er medlemmar.

  För dig som bor i elområde 4 tillkommer ett elområdestillägg och detta måste också justeras från dagens 1,5 öre till 13 öre. Detta innebär att medlemspriset i elområde 4 blir totalt 41 öre/kWh exkl moms (51,25 öre/kWh inkl moms).

  Ditt pris på komplementselen är enligt avtal med Göteborg Energi, denna justering avser alltså enbart andelselen.

  Vårt energisystem är under förändring och det både i Sverige och i hela Europa. Drivkrafterna för att nå ett 100% förnybart energisystem är starka och därmed stängs kärnkraftverk och kolkraftverk ner och stora satsningar görs på förnybara energislag som vindkraft och solkraft, både i Sverige och i Europa. Med en stor andel väderbaserad energiproduktion ökar utmaningarna i energisystemet, det gör att när det till exempel blåser mycket så produceras stora mängder förnybar el och detta pressar ner priset på elmarknaden. På samma sätt stiger priserna när det inte blåser. Hösten och vintern 2021 har varit exceptionell och orsakerna till de höga elpriserna är flera: tidig kall vinter, höga gaspriser, låga nivåer i våra vattenmagasin, mindre vindkraft, svårt att transportera elen mellan våra elområden m.m.


  Men elpriset är inte bara högt, det varierar också mycket mellan timmarna på dagen och natten. Elpriset som är när vi använder andelselen har inte alltid samma pris som de timmar som vindkraftverket producerar el. Detta har gjort att kostnaderna för VästanVind har ökat de senaste åren och extra mycket med den höga prisnivån som varit under 2021. Även avgifter till Svenska Kraftnät har ökat de senaste åren samtidigt som ersättningen för våra elcertifikat minskat.  Sammantaget leder detta till att föreningen behöver höja priset på andelselen till 28 öre/kWh, från 23 öre/kWh, för att kunna bibehålla en god ekonomi och kunna fortsätta producera vindkraftsel även när Elvy blivit för gammal.


  Föreningens vindkraftverk Elvy står i elområde 3 och för de medlemmar som har sin förbrukning i elområde 4 uppstår extra kostnader på grund av prisområdesskillnaden, skillnaden mellan elpriset i område 3 och inköpspriset i elområde 4. De senaste åren har denna skillnad ökat och därmed måste elområdestillägget justeras från dagens 1,5 öre till 13 öre. När produktion och förbrukning sker i samma elområde uppkommer inte denna extra kostnad.


  Har du några frågor eller funderingar kring prishöjningen kontakta oss på info@vastanvind.se eller så kan du ringa vår ordförande Tomas Österlund på telefonnummer 070-745 12 15 eller vår kassör Sten Lundqvist på telefonnummer 076-871 42 61. De nås säkrast mellan klockan 14-18

 • Föreningsstämma

  Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2021

  Nu är det åter dags för föreningsstämma i VästanVind, den 9 juni 2021.

  Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 har styrelsen, i enlighet med nya tillfälliga regler (Lag 2020:198 §5), beslutat att ge medlemmarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda denna möjlighet till förhandsröstning för att bidra till att begränsa smittspridning. Förhandsröster måste vara VästanVind tillhanda senast måndagen dag 7:e juni.
  Formulär för förhandsröstning finns här.

  Endast en mycket begränsad del av styrelsen kommer att närvara fysiskt på stämman och som en försiktighetsåtgärd kommer vi inte att erbjuda förtäring eller möjlighet till mingel på stämman. Dock kommer det i år vara möjligt att lyssna på stämman digitalt!

  Den 9 juni startar vi 17:30 med en lägesrapport från styrelsen som ser tillbaka på det gångna året och blickar fram mot det nya. 18:00 drar vi igång föreningsstämman, se kallelse. Önskar du delta digitalt på stämman, anmäl dig till info@vastanvind.se och en digital inbjudan kommer till dig innan den 9:e juni.

 • Föreningsstämma

  Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2020

  Årets föreningsstämma kommer att hållas den 3:e juni kl 18:00-18:30 i sal Heden hos Göteborg Energi.

  Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 har styrelsen, i enlighet med nya tillfälliga regler (Lag 2020:198 §5), beslutat att ge medlemmarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda denna möjlighet till förhandsröstning för att bidra till att begränsa smittspridning. Förhandsröster måste vara VästanVind tillhanda senast fredag 22 maj.

  Endast en mycket begränsad del av styrelsen kommer att närvara fysiskt på stämman och som en försiktighetsåtgärd kommer vi i år inte att erbjuda förtäring eller möjlighet till mingel på stämman. Det tidigare utlovade föredraget av Charlotte Bergqvist från Power Circle planeras att flyttas till nästkommande årsstämma.

  Om ni önskar att deltaga fysiskt på föreningsstämman önskar vi att ni anmäler er till vastanvind@goteborgenergi.se senast 1 juni.

  Om ni inte har möjlighet att själva skriva ut formuläret för förhandsröstning, kontakta oss snarast och vi kan skicka en per post till er.

  Kallelse till föreningsstämman
  Formulär för förhandsröstning

  Vänliga hälsningar
  Styrelsen i VästanVind

 • Föreningsnyheter

  VästanVinds föreningsstämma 2018

  Varmt välkommen till VästanVinds årliga föreningsstämma! I års hålls stämman den 14:e maj hos Göteborg Energi, Johan Willins gata 3 i Göteborg.

  Kallelsen och inbjudan finns här. 
  I år inleds stämman med en spännande presentation av Martin Brink som är portföljförvaltare för finansiell handel på Göteborg Energi. Han kommer förklara vilka faktorer det är som styr våra elpriser. Hur kan det till exempel komma sig att priset på kol påverkar priserna på el i Sverige? Och hur kan det spela roll om det regnar eller inte?

  För planeringens skulle får du gärna anmäla dig till stämman via e-post info@vastanvind.se senast den 7:e maj.

  Väl mött!

 • Föreningsnyheter

  Medlemsbesök till Elvy 21 april

  Följ med till Töftedalsfjället och besök vårt vindkraftverk Elvy lördagen den 21 april. Det

  blir en heldag tillsammans med gamla och nya medlemmar helt i vindkraftens tecken.

  Vi passar på att använda bussresan för att informera om vad som är på gång i föreningen

  och gör en framtidsspaning om elmarknaden. Väl på plats i parken kommer driftingenjör

  Christer Petterson informera om Elvy och därefter går vi en guidad promenad på fjället. Vi

  stannar för lunch på vägen hem.

  Vi delar på kostnaderna för buss och drivmedel och vi beräknar att det kommer landa på

  cirka 250 kronor per person.

   

  Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här!

  Medlemsbesök till Elvy 180421

 • Föreningsnyheter

  Läs vårt öppna brev till regeringen om skattelättnader för andelsägd el

  Läs VästanVinds brev till Jens Lundgren, regeringens utredare om skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion.  Han utreder om de skattelättnader som hushåll med egen elproduktion på villataket får ta del av också bör omfatta andelsägd mikroproduktion, genom exempelvis vindkraftskooperativ. Utredningen förväntas presenteras i slutet av mars och vi har stora förväntningar på att den kommer att leda till ett positivt riksdagsbeslut. Det skulle innebära bättre lönsamhet för VästanVind och lägre elkostnader för våra medlemmar. I brevet lyfter vi  hur viktigt det är, ur en demokratisk synvinkel, att låta alla hushåll i Sverige delta i omställningen till ett förnybart energisystem, oavsett hushållets boendeform.

  Ang Utredning kring skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion

 • Föreningsnyheter,  Föreningsstämma

  Föreningsstämma VästanVind 2017

  Varmt välkommen till VästanVinds årliga föreningsstämma den 2 maj!
  Stämman hålls hos Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg i rum Heden.

  Kallelsen och inbjudan finns här.
  För planeringens skull ser vi gärna att du anmäler dig till mötet via vår e-post, info@vastanvind.se, senast den 26:e april. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika (och det vore väl tråkigt).

  Vi ses den 2:e maj!

 • Föreningsnyheter

  Namninsamling Förnybar el på lika villkor

  Ett antal organisationer har dragit igång en namninsamling  för skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion.

  Bakgrunden är att sedan två år tillbaka får vissa hushåll med egen elproduktion en skattereduktion. Detta gäller bara de som kan sätta upp solceller på sitt tak eller ett eget vindkraftverk på tomten. De som bor i lägenhet och köper andelar i sol- och vindkraft borde också omfattas av skattereduktionen. För att ändra på detta har namninsamlingen startats.
  Läs mer om namninsamlingen här och skriv under du med!

 • Föreningsnyheter

  Glöm inte att anmäla dig till föreningsstämman!

  Föreningsstämman i VästanVind 2016 blir den 19:e maj. Stämman hålls hos Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg i rum Heden.

  Kallelsen och inbjudan finns här och årsredovisningen finns här.

  För planeringens skull ser vi gärna att du anmäler dig till mötet via vår e-post, info@vastanvind.se, senast den 13:e maj. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika (och det vore väl tråkigt).

  Vi ses den 19:e maj!

 • Föreningsnyheter

  Föreningsstämma VästanVind 2016

  Föreningsstämman i VästanVind 2016 blir den 19:e maj. Stämman hålls hos Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg i rum Heden.

  Kallelsen och inbjudan finns här och årsredovisningen finns här.

  För planeringens skull ser vi gärna att du anmäler dig till mötet via vår e-post, info@vastanvind.se, senast den 13:e maj. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika (och det vore väl tråkigt).

  Vi ses den 19:e maj!

 • Elvy

  Elvy producerar massor med el!

  Den 13:e november hade Elvy producerat lika mycket el i år som under hela 2014 och den 22:e november passerade vi den prognosticerade normalårsproduktionen. Då december normalt är en bra vindmånad kan vi nå fantastiska 7 GWh under hela 2015! Förra året producerades cirka 6 GWh el.

 • Elvy,  Föreningsnyheter

  VästanVind har nu sparat mer än 5000 ton CO2!

  Goda nyheter!

  Nu har VästanVinds vindkraftverk producerat så mycket vindkraftsel att vi har åstadkommit en reducering av koldioxidutsläpp på över 5 000 ton.

  Under vecka 8 i år gick vi över 5 000 ton. Utsläppet av koldioxid per person i Sverige är ca 4,2 ton per person (International Energy Agency 2012). Det innebär att vårt vindkraftverk nu har sparat lika mycket koldioxid som 1 200 svenskar orsakar under per år.

  Under verkets livslängd kommer vindkraftverket totalt att ha reducerat koldioxidutsläpp med ca 30 000 ton. Detta är en stor insats för miljön som vi gör tillsammans!

  Tack alla!

 • Föreningsnyheter,  Föreningsstämma

  Resultat från extra stämman

  Den 27:e augusti hölls en extra föreningsstämma inom VästanVind. Anledningen till extrastämman var att VästanVinds styrelse föreslår en ändring av stadgarna när det gäller hur föreningens kapital ska förvaltas. Stadgeändringar kräver beslut av två stämmor. Den föreslagna stadgeändringen godkändes av den ordinarie årsstämman den 21:e maj 2014. För att kunna genomföra stadgeändringen kallade styrelsen till den här extra föreningsstämman.

  De alternativ som fanns för stämman att ta ställning till var att rösta ja för en stadgeändring eller nej för att stadgeändringen inte ska genomföras. För att förslaget skulle godkännas av stämman krävdes kvalificerad majoritet (minst 2/3 av stämman skulle rösta för förslaget). Stämman röstade med följande resultat: 517 röster för ja och 340 för nej. Förslaget bifölls dock inte med kvalificerad majoritet så ordförande fann att stämman röstar för att inte ändra stadgarna.

 • Föreningsaktiviteter,  Föreningsnyheter,  Föreningsstämma

  Föreningsstämma 2014

  Årets föreningsstämma närmar sig. Den 21 maj kommer stämman att hållas på Elyseum (Västgötagatan 2 i Göteborg). Klicka här för att komma till de dokument som är kopplade till årets föreningsstämma och klicka här för att komma till Årsredovisningen 2013.

  För planeringens skull ser vi gärna att du anmäler dig till mötet via vår e-post, info@vastanvind.se, senast den 16 maj. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika (och det vore väl tråkigt).

  Vi ses den 21 maj!

 • Elvy

  Säg hej till Elvy!

  I söndags gick det efterlängtade studiebesöket till vårt verk i Töftedal av stapeln. För min och Carolinas del startade dagen tidigt i ottan för att vi skulle hinna hämta upp det beställda fikat och göra iordning uppe vid verket innan våra medlemmar skulle hitta dit. Dimslöjor på vägen oroade först en aning, skulle man ens kunna se verket om man inte kan se tjugo meter framför bilen? Men väl uppe på högre höjd skingrade sig dimman och vi bjöds på ett oklanderligt höstväder med strålande sol.

  Under besöket avslöjades vinnaren av namntävligen: Säg hej till vårt nydöpta verk Elvy!

  Elvy (eller också ”El-vy” om man vill) har skickats in av Patrik Nilsson, som tyvärr inte kunde medverka på studiebesöket men som istället får en vinst hemskickad på posten! Grattis!

  Ett stort grattis också till Oscar Paijkull som vann tipspromenaden – som tur var var inte vinsten de överblivna korvarna utan ett gäng härliga ekologiska chokladkakor!

  Tack till alla medlemmar som kom och gjorde dagen så lyckad!

  /Åsa (styrelseledamot)

 • Föreningsaktiviteter

  Följ med på studiebesök den 6 oktober!

  Den 6 oktober anordnar vi ett studiebesök till vårat vindkraftverk i Töftedal och vi hoppas såklart att så många  av våra medlemmar som möjligt kan följa med!

  På plats i Töftedal kommer vi att bjuda på lättare förtäring i form av korv med bröd samt kaffe och kaka. Thomas Svensson som tidigare var driftingenjör för vindkraften på Göteborgs Energi (nuvarande drift- och underhållsingenjör på Stena Renewable AB) följer med oss och kommer tillsammans med styrelseledamöterna Björn Killman och Berndt Bolms berätta om vindkraftverken i Töftedalsparken. Vi kommer även att anordna en tipspromenad samt avslöja vinnaren i namntävlingen!

  Studiebesöket är självklart gratis men eftersom miljötänket är en grundstomme i vår verksamhet förespråkar vi samåkning. Vi har därför chartrat en buss som kommer att avgå från Bergslagsgatan 2 (vid DinEls huvudkontor) till självkostnadspriset 200 kr/person.

  Anmälan är bindande och sker senast den 27 september.
  Mer information om studiebesöket, hur du anmäler dig och hur du betalar bussen hittar du i inbjudan.

  Hör av dig till styrelsen om du har några frågor!

 • Elvy

  Vårt bildsköna verk!

  Här följer några vackra bilder av vårt verk. De tre första bilderna är tagna av Linda Evans Thörnqvist och de tre sista bilderna är tagna av Jonas Boman under den bladinspektion som skedde av verken i höstas.

   

 • Föreningsstämma

  Vi ses väl på föreningsstämman 15 maj?

  Klockan 17.30 slår vi upp dörrarna till Elyseum i Göteborg och hälsar välkommen till VästanVinds föreningsstämma. Under kvällen bjuder vi även på inspirerande föredrag och fika. Ta chansen att träffa föreningens styrelse och andra medlemmar. Även våra samarbetspartners Göteborg Energi och DinEl finns på plats.

  För vår planering skull ser vi gärna att du anmäler dig på info@vastanvind.se för den 6 maj. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika, och det vore väl tråkigt?

  Varmt välkommen!

 • Föreningsaktiviteter

  VästanVind deltar på vindkraftsseminarium 17/4

  Den 17 april kl 15-17 anordnar Ekocentrum ett vindkraftsseminarium under rubriken Vindkraften ger billigast el i samband med nyinvigningen av deras vindkraftsutställning. I seminarieprogrammet ger Tomas Kåberger, ordförande i Japan Renewable Energy Foundation och professor på Chalmers och Zheijang Universitetet, en aktuell omvärldsanalys om vindkraftens utveckling i världen. Andra talare är Tomas Österlund, Power Väst, Sara Foglerström Svensk VindkraftsTekniskt Centrum och Abbas Zarrinpour, Västra Götalandsregionens miljönämnd och Mattias Paijkull från Göteborg Energi som presenterar andelsföreningen VästanVind.

  Läs mer om seminariet på http://www.ekocentrum.se/events/energiforsorjning-utifran-nya-forutsattningar/

 • Elvy

  Så snurrade vårt verk under 2012

  I veckan har årets första nyhetsbrev skickats ut till våra medlemmar. I nyhetsbrevet kan man bland annat läsa om hur vårt verk snurrade under 2012 och att den förnybara elproduktionen återigen slår nya rekord. Om du har missat nyhetsbrevet i din mail behöver du inte vara orolig – från och med årsskiftet kommer VästanVinds nyhetsbrev även att läggas ut direkt på hemsidan under rubriken Om VästanVind. Du kan även klicka här för att komma direkt till nyhetsbrevet för februari.

  Har du tips, idéer och önskemål om vad du vill läsa om i nyhetsbrevet? Skicka då ett mail till info@vastanvind.se.

 • Föreningsaktiviteter,  Vindkraftnyheter

  Produktionsrekord i vindkraft

  November månad bjöd på friska vindar vilket resulterade i att VästanVinds verk i Töftedal producerade rekordmycket vindkraftsel.

  En medelvind på 6,7 m/s vid VästanVinds verk och verkets höga tillgänglighet på över 99 % av månaden gav produktionsrekord. Produktionssiffran blev 734 MWh vilket är långt över prognosen på 598 MWh!

  Vindpark Töftedalsfjället i decemberskrud.

   

  – Alla Göteborg Energis verk i Töftedal Vindpark, däribland VästanVinds verk, producerade bra i november.Medelvinden har varit hög vilket är den största anledningen till den höga produktionen. Även vinterklimatet påverkar. Är vinden kall innehåller den mer energi än en varm vind. Det har med lufttätheten och densiteten att göra. Densiteten blir större när det är kallt i vinden och då får man helt enkelt ut mer effekt, säger Malin Bryngelsson, anläggningsingenjör och driftansvarig för Göteborg Energis och VästanVinds vindkraftverk.

   

  Den totala årsproduktionen för VästanVinds verk uppgår nu hittills till 5658 MWh vilket är 223 MWh över prognosen för samma period.

   

  Vill du veta mer?

  Är du nyfiken på VästanVind är du välkommen att kontakta Björn Killman eller Berndt Bolms, styrelsemedlemmar i VästanVind.

  Fakta om VästanVinds verk

  Fabrikat: Siemens SWT 2.3-101
  Installerad effekt: 2.3MW
  Totalhöjd: 150 m (rotordiameter 100 m)
  Årsproduktion: 6 GWh
  Minskade koldioxidutsläpp: 5000 ton/år
  Serviceleverantör: Siemens
  Driftansvarig: Göteborg Energi AB
  Verket togs i drift maj 2011.

 • Föreningsaktiviteter

  Välbesökt frukostmöte

  Den 9 november var VästanVind värd när Marknadsföreningen i Göteborg (MiG) hade frukostklubb. Och vilken plats är bättre att prata om vindkraft på än Elyseum, stadens eget el-museum.
   
  Det var många som ville höra om vindkraftskooperativet och hur du som individ, genom att välja vindkraft, är med och satsar på förnyelsebar energi . Och inte minst hur du kan sänka dina elkostnader och skona miljön – samtidigt.
   
  Jonas Cognell om vindkraft
  Först ut som talare var Jonas Cognell, vindkraftsansvarig från Göteborg Energi som bland annat pratade om Sveriges största vindkraftverk Big Glenn (sett till installerad effekt 4.1MW och rotordiametern 113 meter) som står i hamninloppet. Han talade också om vindkraftsvisioner, om möjligheter för den enskilde elkonsumenten och om fortsatt utbyggnad av vindkraft i Västsverige.

  – Resan har bara börjat. Förnyelsebar el ökar – en tiodubbling från 8 till 80 GWh sedan 2008 – och flera stora företag som Ikea, Stena och Wallenstam satsar på vindkraft, säger Cognell.

   
  Jonas Cognell, vindkraftsansvarig Göteborg Energi

  Cognells bedömning är att vindkraft är en lönsam satsning. Ett vindkraftsprojekt tar 1-1,5 år att bygga och argument emot är ofta de stora byggkostnaderna.

  – Den mängd el det går åt för att bygga tas hem på 6-10 månader och kraftverket står i 25 år. Ett verk ger fem miljoner kWh vilket motsvarar el till 2000 lägenheter, fortsätter Cognell.

  Göteborg Energi har idag testverksamhet på vindkraftverket Big Glenn genom Göteborg Wind Lab i samarbete med bland andra Chalmers och SKF. Göteborgs Energi utreder dessutom möjligheterna att anlägga ett nytt område för en rad vindkraftverk i det yttre hamninloppet och tittar på flera utbyggnadsmöjligheter i Västsverige

  – Fokus är i dag på att flytta energi. På Göteborg Wind Lab arbetar ABB och Chalmers tillsammans för att hitta en effektiv lösning, avslutar Jonas Cognell

   

  Håkan Spångberg om VästanVind
  Därefter var det Håkan Spångbergs tur att äntra podiet. Han är Göteborg Energis styrelserepresentant i VästanVind och drivande kraft i föreningen. Håkan berättade om VästanVinds tillblivelse 2011, hur ambitionen var att skapa en förening som kan sälja självkostnadsbaserad el till sina medlemmar, samt hur kooperativet fungerar idag.

  VästanVind äger i dagsläget ett vindkraftverk i Töftedal i Dalsland och avsätter varje år pengar för att kunna köpa ett nytt om 20-25 år. Såväl privatpersoner som företag är välkomna som medlemmar.


  I mitten Håkan Spångberg som informerade om VästanVind.

  – Som medlem får du en lägre elkostnad. Du handlar miljöklokt utan dolda avgifter och förbindelser. Dessutom har du en värdegaranti i fem år. Andelarna skall behålla sitt värde över tid. När jag och min fru går bort vill vi att våra barn ärver andelarna och kan fortsätta att få självkostnadsbaserad el, säger Spångberg

  VästanVinds 420 medlemmar äger i genomsnitt 60 andelar var. Kostnaden per andel är 680 kronor och medlemsavgiften är 200 kronor per år.

   – Det optimala är att få 80 procent av elförbrukningen från VästanVind. Med en villa som drar 20 000 KWh sparar man 4700 kronor om året och minskar utsläppen av CO2 med ca 5000 kg, avslutar Spångberg.

  Fler mingelbilder
 • Föreningsnyheter

  Nu höjs elpriserna – vi har precis sänkt!

  Idag startar VästanVind sin kampanj för att sälja fler vindkraftsandelar och genomför flertalet aktiviteter i västra Sverige. Medan många energibolag höjer elpriset går VästanVind mot strömmen och har precis sänkt sitt pris för sina medlemmar, vilket också är temat för kampanjen.

  – Att äga vindkraftsandelar i VästanVind är ett tryggt, prisvärt och miljöklokt val. Vi har sänkt vårt pris från 26 öre/KWh till 23 öre/KWh (totalt blir detta 65 öre per kWh inklusive energiskatt och moms). Detta vill vi berätta för våra medlemmar och stärka dem i deras ägande, samtidigt som vi så klart vill växa och bli fler och få nya medlemmar, säger Håkan Spångberg, Göteborg Energis styrelserepresentant i VästanVind.

  Våra medlemmar är våra bästa ambassadörer

  Målgruppen som kampanjen riktar sig till är VästanVinds medlemmar och människor som bor i deras närhet. Flera kampanjaktiviteter görs samtidigt, bland annat annonser i dagspress (Tidningen Hisingen, Kungsbacka Nytt, Tidningen Sydväst, Tidningen Väster, Tidningen Öster, Torslanda Tidningen). Och en hel del annat:

  – Vi har intervjuat våra medlemmar och frågat vad de själva tycker är styrkan och fördelarna med att äga vindkraftsandelar – vad är viktigast för dem och vad sparar de- både i kronor och i positiv miljöpåverkan med minskade koldioxidutsläpp. Vidare skickar vi direktreklam till människor som bor i samma upptagningsområden som de tidningar vi annonserar i. I det utskicket får man ta del av några av våra medlemmars upplevelse av att vara delägare i ett vindkraftskooperativ. Våra medlemmar är våra bästa ambassadörer, säger Lotta Peterson, marknadsförare, Göteborg Energi AB.


  Möt några av VästanVinds medlemmar som berättar varför de valt att bli delägare i vindkraft.

  Kom på informationsträffar!

  VästanVind ordnar också informationsträffar för de som är intresserade av att gå med i kooperativet. Dessa möten hålls torsdagen den 29/11 och tisdagen den 4/12 kl 17.30 på Elyseum, Västgötagatan 2 i Göteborg. Anmäl dig via e-post till: info@vastanvind.se. Glöm inte att ange vilket datum du planerar att komma!

  Varför VästanVind?

  Det finns flera vindkraftskooperativ i landet så frågan är varför man ska välja att köpa andelar i just VästanVind.

  – VästanVind satsar bara i västra Sverige. Västanvind är ett seriöst och tryggt kooperativ med stabila företag som Göteborg Energi och DinEl som grundare. Västanvind garanterar återköp av andelarna till samma pris under fem år och har inga dolda avgifter. Västanvind har och värnar om att fortsätta ha en solid och god ekonomi för föreningen och dess medlemmar, avslutar Håkan Spångberg.

 • Föreningsaktiviteter

  Informationsträffar 29/11 & 4/12

  Du har väl inte glömt? Nu finns det ytterligare möjlighet att anmäla sig till VästanVinds informationsträffar i Göteborg. Här får du veta mer om hur du på ett klimatsmart sätt kan sänka dina elkostnader och spara pengar.

  När?
  Torsdagen den 29 november och
  Tisdagen den 4 december.

  Seminarierna börjar vid kl. 17.30 med kaffe och smörgås.

  Var?
  Elyseum, Västgötagatan 2, 411 39 Göteborg. 
  Hitta hit.

  Anmälan
  Anmäl dig via e-post till: info@vastanvind.se.

  OBS! Glöm inte att ange vilket datum du planerar att komma och hur många det är som kommer!

  Hoppas att vi ses!

 • Föreningsaktiviteter

  VästanVind värd hos MiG

  Marknadsföreningen i Göteborg (MiG) bjuder in till FrukostKlubben den 9 november. Denna gång är VästanVind värd och håller en presentation om vindkraftskooperativet.

  Datum: Fredagen den 9 november
  Tid: 07.00-08.30
  Plats: Elyseum, Västgötagatan 2, Göteborg. Hitta hit!
  Värd: VästanVind

  Anmäl dig här senast 8/11!

  VästanVind har ett uppdrag, att producera klimatvänlig el från vindkraftverk som ska säljas till självkostnadspris till sina medlemmar. Tanken är att du genom ditt eget val, om du väljer vindkraft är med och satsar på förenyelsebar energi, sänker dina elkostnader och skonar miljön samtidigt!

  Välkommen!

 • Elvy

  Hög produktion i VästanVinds verk

  September var en riktigt blåsig månad vilket är goda nyheter för VästanVind. Det resulterade nämligen i hög elproduktion för VästanVinds vindkraftverk i Töftedalsfjället.

   
  Vindpark Töftedalsfjället, hemmavist för VästanVinds vindkraftverk.

  Vindkraftskooperativets medlemmar kan glädja sig över en produktion långt över prognosen för september. God genomsnittsvind på 6,6 m/s och god tillgänglighet gjorde att verket producerade hela 685 MWh, nästan dubbelt så mycket som förväntat. Det innebär också att den totala produktionen för året, som fram till september legat något under prognos, nu ligger över förväntad produktion.

  VästanVinds vindkraftverk har hittills i år varit tillgängligt strax över 99% och har producerat el ca 90 % av tiden Övrig tid har verket stått stilla på grund av för svaga eller för starka vindar, tillfälliga fel eller service och underhåll.

  Vill du veta mer?

  Är du nyfiken på VästanVind är du välkommen att kontakta Björn Killman, styrelsemedlem i VästanVind.

  Och vill du köpa vindkraftsandelar och bli medlem i VästanVind – läs mer här!

 • Föreningsaktiviteter

  Besök i vindpark Töftedalsfjället

  VästanVind äger ett vindkraftverk och detta ligger i vindpark Töftedalsfjället i Dalsland. Tidigare i år besökte några styrelserepresentanter parken för första gången. Syftet med besöket var att granska verket, området och träffa de som gör service på verket.  Och inte minst ”känna lite på det fina verket”.  Och det fick de verkligen göra!

  Efter obligatorisk säkerhetsgenomgång och säkerhetsutrustning på, var det dags att klättra eller åka med den lilla hissen upp i verket till maskinhuset (nacellen). Att befinna sig 80 meter över marken är en upplevelse som heter duga:

  Att komma upp i verket var helt fantastiskt! Eftersom tornet är ganska litet öppnade vi upp takluckorna för att få mer plats.  När vi såg hur små bilarna var som var parkerade på marken nedanför, kändes det verkligen hur högt upp vi befann oss, säger Mattias Paijkull, som är aktiv i VästanVind och sitter i valberedningen.

   
  Mattias Paijkull (Göteborg Energi AB), Lena Moberg (DinEl AB), samt Björn Killman (Styrsöbolaget) från VästanVind längst upp i vindkraftverket!

  Vindpark Töftedalsfjället

  Vindpark Töftedalsfjället är en av Västsveriges största vindkraftparker och ligger i Dals-Eds kommun, en utmärkt plats för vindkraft med sina goda vindförhållanden. Totalt finns 21 vindkraftverk i parken av Siemens-modell, varav VästanVind äger ett.  Av de återstående äger Rabbalshede Kraft elva och Göteborg Energi nio verk.

  Det känns tryggt att vårt verk finns i en så stor vindkraftpark. Det gör att det finns god tillgång till personal och reservdelar. Jag slogs också av hur nytt och fint verket är. Det verkar vara ett tillförlitligt verk av mycket god kvalitet. Den serviceorganisation som finns kring verket med mycket motiverade personer som har hög kompetens kommer att leda till att vi får en god driftsäkerhet och att vindkraftverket kommer att fungera bra under lång tid, säger Björn Killman, styrelserepresentant i VästanVind.

  Köp andelar i vindkraftverket

  Om du inte redan är delägare i detta fina vindkraftverk, ta då chansen att köpa vindandelar i VästanVind! Det gör du här!
  Klättring av Björn Killman för att nå maskinhuset i vindkraftverket 80 m över marken!

  Fakta om Västanvinds vindkraftverk

  • Fabrikat: Siemens SWT 2.3-101
  • Installerad effekt: 2.3MW
  • Totalhöjd: 150 m (rotordiameter 100 m)
  • Årsproduktion: 6 GWh
  • Minskade koldioxidutsläpp: 5000 ton/år
  • Serviceleverantör: Siemens
  • Driftansvarig: Göteborg Energi AB
  • Verket togs i drift maj 2011.
 • Föreningsaktiviteter

  Nya informationsträffar i Göteborg

  Nu finns det ytterligare möjlighet att anmäla sig till informationsmöte i Göteborg. Informationsmöte hålls torsdagen den 29 november och tisdagen den 4 december på Elyseum i Göteborg (Västgötagatan 2, 411 39 Göteborg). Här får du veta mer om hur du på ett klimatsmart sätt kan sänka dina elkostnader och spara pengar. Seminarierna börjar vid kl. 17.30 med kaffe och smörgås.

  Anmäl dig via e-post till: info@vastanvind.se. Glöm inte att ange vilket datum du planerar att komma.

  Hoppas vi ses!

 • Föreningsaktiviteter

  Stort intresse för VästanVind på Hem och Villa 6-9 september i Göteborg

  Det var stort intresse för VästanVind och att besöka montern  på Hem och Villa-mässan i Göteborg den 6-9 september. Många ville veta hur man köper andelar och får ett självkostnadsbaserat elpris för lång tid framöver.

  Representanter från VästanVinds styrelse och valberedning diskuterade med alla intresserade.

  Ett femtiotal tävlade varje dag under de fyra dagarna, där en vinnare varje dag vann en andel i VästanVind !

  Många var nyfikna på mer information och bjöds in till en informationskväll den 19 september 17:30 på Elyseum, Västgötagatan 2 i Göteborg.

 • Föreningsaktiviteter

  VästanVind håller informationsmöte i Göteborg

  Nu finns det möjlighet att anmäla sig till informationsmöte i Göteborg. Informationsmöte hålls onsdag den 19 september på Elyseum i Göteborg (Västgötagatan 2, 411 39 Göteborg). Här får du veta mer om hur du på ett klimatsmart sätt kan sänka dina elkostnader och spara pengar. Seminarierna börjar vid kl. 17.30 med kaffe och smörgås.

  Anmäl dig via e-post till: info@vastanvind.se

  Hoppas vi ses!