Nyheter

Här visas alla publicerade nyheter samt alla nyhetsutskick/nyhetsbrev under de senaste två åren. 

NyheterNyhetsbrev

Nyhetsbrev maj 2022 (maj 2022)
Läs om hur fastighetspriser inte påverkas av vindkraft, samverkan försvarsmakt och vindkraft och hur mycket havsbaserad vindkraft som är på gång i Sverige.

Inbjudan till föreningsstämma i VästanVind 2022 (maj 2022)
Varmt välkommen till den årliga föreningsstämman i VästanVind, den 2:e juni 2022. Den 2:e juni startar vi 18:00 med en lägesrapport från styrelsen som ser tillbaka på det gångna året och blickar fram mot det nya. Vår styrelseledamot Sara Fogelstöm kommer också berätta lite mer om vad som händer inom vindkraftbranschen just nu. 19:00 drar vi igång föreningsstämman, se kallelse här. Önskar du lyssna digitalt på stämman, kontakta info@vastanvind.se och en digital inbjudan kommer till dig innan den 2:e juni. Deltar du digitalt kan du tyvärr inte vara aktiv på mötet men du är välkommen att lyssna. Plats och tid? Stämman med inledande information hålls på Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg, mellan 18:00 – ca 19:30. Kom gärna en liten stund innan för en kopp kaffe och möjlighet för att träffa andra medlemmar och styrelsen. Anmälan För vår planerings skull ser vi gärna att du anmäler dig till stämman via e-post, info@vastanvind.se senast 30:e maj. Har du frågor kontakta oss via på e-post eller telefon.

Nyhetsbrev april 2022 (maj 2022)
Här kommer nyhetsbrevet för april 2022.

Nyhetsbrev jan 2022 (maj 2022)
Här kommer nyhetsbrevet för januari 2022.

Höjt pris på andelselen från 1:e mars 2022 (jan 2022)
VästanVinds styrelse har beslutat att höja medlemspriset på el från 1:e mars 2022, från 23 öre/kWh till 28 öre/kWh exkl moms, (35 öre/kWh inkl moms). Detta behöver ske för att säkerställa att föreningen har en god ekonomi och kan uppfylla det mål om att kunna ersätta vårt vindkraftverk Elvy när det är uttjänt. På detta sätt kan föreningen under lång tid framöver producera förnybar el till er medlemmar. För dig som bor i elområde 4 tillkommer ett elområdestillägg och detta måste också justeras från dagens 1,5 öre till 13 öre. Detta innebär att medlemspriset i elområde 4 blir totalt 41 öre/kWh exkl moms (51,25 öre/kWh inkl moms). Ditt pris på komplementselen är enligt avtal med Göteborg Energi, denna justering avser alltså enbart andelselen. Vårt energisystem är under förändring och det både i Sverige och i hela Europa. Drivkrafterna för att nå ett 100% förnybart energisystem är starka och därmed stängs kärnkraftverk och kolkraftverk ner och stora satsningar görs på förnybara energislag som vindkraft och solkraft, både i Sverige och i Europa. Med en stor andel väderbaserad energiproduktion ökar utmaningarna i energisystemet, det gör att när det till exempel blåser mycket så produceras stora mängder förnybar el och detta pressar ner priset på elmarknaden. På samma sätt stiger priserna när det inte blåser. Hösten och vintern 2021 har varit exceptionell och orsakerna till de höga elpriserna är flera: tidig kall vinter, höga gaspriser, låga nivåer i våra vattenmagasin, mindre vindkraft, svårt att transportera elen mellan våra elområden m.m. Men elpriset är inte bara högt, det varierar också mycket mellan timmarna på dagen och natten. Elpriset som är när vi använder andelselen har inte alltid samma pris som de timmar som vindkraftverket producerar el. Detta har gjort att kostnaderna för VästanVind har ökat de senaste åren och extra mycket med den höga prisnivån som varit under 2021. Även avgifter till Svenska Kraftnät har ökat de senaste åren samtidigt som ersättningen för våra elcertifikat minskat.  Sammantaget leder detta till att föreningen behöver höja priset på andelselen till 28 öre/kWh, från 23 öre/kWh, för att kunna bibehålla en god ekonomi och kunna fortsätta producera vindkraftsel även när Elvy blivit för gammal. Föreningens vindkraftverk Elvy står i elområde 3 och för de medlemmar som har sin förbrukning i elområde 4 uppstår extra kostnader på grund av prisområdesskillnaden, skillnaden mellan elpriset i område 3 och inköpspriset i elområde 4. De senaste åren har denna skillnad ökat och därmed måste elområdestillägget justeras från dagens 1,5 öre till 13 öre. När produktion och förbrukning sker i samma elområde uppkommer inte denna extra kostnad. Har du några frågor eller funderingar kring prishöjningen kontakta oss på info@vastanvind.se eller så kan du ringa vår ordförande Tomas Österlund på telefonnummer 070-745 12 15 eller vår kassör Sten Lundqvist på telefonnummer 076-871 42 61. De nås säkrast mellan klockan 14-18

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2021 (maj 2021)
Nu är det åter dags för föreningsstämma i VästanVind, den 9 juni 2021. Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 har styrelsen, i enlighet med nya tillfälliga regler (Lag 2020:198 §5), beslutat att ge medlemmarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda denna möjlighet till förhandsröstning för att bidra till att begränsa smittspridning. Förhandsröster måste vara VästanVind tillhanda senast måndagen dag 7:e juni.Formulär för förhandsröstning finns här. Endast en mycket begränsad del av styrelsen kommer att närvara fysiskt på stämman och som en försiktighetsåtgärd kommer vi inte att erbjuda förtäring eller möjlighet till mingel på stämman. Dock kommer det i år vara möjligt att lyssna på stämman digitalt! Den 9 juni startar vi 17:30 med en lägesrapport från styrelsen som ser tillbaka på det gångna året och blickar fram mot det nya. 18:00 drar vi igång föreningsstämman, se kallelse. Önskar du delta digitalt på stämman, anmäl dig till info@vastanvind.se och en digital inbjudan kommer till dig innan den 9:e juni.

Nyhetsbrev mars (mar 2021)
Här kommer nyhetsbrevet för mars. Vi summerar 2020 både för Elvy och Sverige. 2021 har dock börjat med svaga vindar. Läs också om vätgasfärja, grön ståltillverkning och vad som behövs av elnätet för att hjälpa vindkraftsutbyggnaden.

Nyhetsbrev december (dec 2020)
Nu går det att läsa nyhetsbrevet för december månad. Läs om grön bränslen, 8000 miljarder till sol, vind och vatten och elektrifiering av lastbilar.

Nyhetsbrev november (nov 2020)
Nu finns nyhetsbrevet för november ute. Läs om brittisk storsatsning på vindkraft, att det är billigare att äga elbil än bensinbil och att kostnaden för Parisavtalet motsvarar en halv coronakris.

Nyhetsbrev oktober (okt 2020)
Nu finns nyhetsbrevet från oktober ute. Läs om återvinning av vindkraftsblad, att tvågradersmålet är bra för ekonomin, att förnybart är EU:s största källa till el, samt mycket mer.

Nyhetsbrev VästanVind maj 2022

Nyhetsbrev jan 2022

Nyhetsbrev VästanVind april 2022

VästanVind nyhetsbrev mars 2021

VästanVind nyhetsbrev dec 2020

VästanVind nyhetsbrev nov 2020

Nyhetsbrev VästanVind okt 2020