Föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2020

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 3:e juni kl 18:00-18:30 i sal Heden hos Göteborg Energi.

Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 har styrelsen, i enlighet med nya tillfälliga regler (Lag 2020:198 §5), beslutat att ge medlemmarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda denna möjlighet till förhandsröstning för att bidra till att begränsa smittspridning. Förhandsröster måste vara VästanVind tillhanda senast fredag 22 maj.

Endast en mycket begränsad del av styrelsen kommer att närvara fysiskt på stämman och som en försiktighetsåtgärd kommer vi i år inte att erbjuda förtäring eller möjlighet till mingel på stämman. Det tidigare utlovade föredraget av Charlotte Bergqvist från Power Circle planeras att flyttas till nästkommande årsstämma.

Om ni önskar att deltaga fysiskt på föreningsstämman önskar vi att ni anmäler er till vastanvind@goteborgenergi.se senast 1 juni.

Om ni inte har möjlighet att själva skriva ut formuläret för förhandsröstning, kontakta oss snarast och vi kan skicka en per post till er.

Kallelse till föreningsstämman
Formulär för förhandsröstning

Vänliga hälsningar
Styrelsen i VästanVind