• Föreningsstämma

  Inbjudan till föreningsstämma i VästanVind

  Varmt välkommen till den årliga föreningsstämman i VästanVind, den 31:e maj 2023.

  Den 31:e maj startar vi 18:00 med en presentation av Malin Flysjö, VD Göteborg Energi Din El om det senaste årets turbulenta elmarknad, följt av en lägesrapport från styrelsen som ser tillbaka på det gångna året och blickar fram mot det nya.

  19:00 drar vi igång föreningsstämman, se inbjudan och kallelse här.

  Plats och tid

  Stämman med inledande information hålls på Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg, mellan 18:00 – ca 19:30. Från kl 17 bjuder vi på kaffe/te och smörgås samt möjlighet att träffa andra medlemmar och styrelsen.

  Anmälan

  För vår planerings skull ser vi gärna att du anmäler dig till stämman via e-post, info@vastanvind.se senast 24:e maj.

  Har du frågor kontakta oss via på e-post.

 • Föreningsstämma

  Inbjudan till föreningsstämma i VästanVind 2022

  Varmt välkommen till den årliga föreningsstämman i VästanVind, den 2:e juni 2022.

  Den 2:e juni startar vi 18:00 med en lägesrapport från styrelsen som ser tillbaka på det gångna året och blickar fram mot det nya. Vår styrelseledamot Sara Fogelstöm kommer också berätta lite mer om vad som händer inom vindkraftbranschen just nu.

  19:00 drar vi igång föreningsstämman, se kallelse här. Önskar du lyssna digitalt på stämman, kontakta info@vastanvind.se och en digital inbjudan kommer till dig innan den 2:e juni. Deltar du digitalt kan du tyvärr inte vara aktiv på mötet men du är välkommen att lyssna.

  Plats och tid?

  Stämman med inledande information hålls på Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg, mellan 18:00 – ca 19:30. Kom gärna en liten stund innan för en kopp kaffe och möjlighet för att träffa andra medlemmar och styrelsen.

  Anmälan

  För vår planerings skull ser vi gärna att du anmäler dig till stämman via e-post, info@vastanvind.se senast 30:e maj.

  Har du frågor kontakta oss via på e-post eller telefon.

 • Föreningsstämma

  Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2021

  Nu är det åter dags för föreningsstämma i VästanVind, den 9 juni 2021.

  Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 har styrelsen, i enlighet med nya tillfälliga regler (Lag 2020:198 §5), beslutat att ge medlemmarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda denna möjlighet till förhandsröstning för att bidra till att begränsa smittspridning. Förhandsröster måste vara VästanVind tillhanda senast måndagen dag 7:e juni.
  Formulär för förhandsröstning finns här.

  Endast en mycket begränsad del av styrelsen kommer att närvara fysiskt på stämman och som en försiktighetsåtgärd kommer vi inte att erbjuda förtäring eller möjlighet till mingel på stämman. Dock kommer det i år vara möjligt att lyssna på stämman digitalt!

  Den 9 juni startar vi 17:30 med en lägesrapport från styrelsen som ser tillbaka på det gångna året och blickar fram mot det nya. 18:00 drar vi igång föreningsstämman, se kallelse. Önskar du delta digitalt på stämman, anmäl dig till info@vastanvind.se och en digital inbjudan kommer till dig innan den 9:e juni.

 • Föreningsstämma

  Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2020

  Årets föreningsstämma kommer att hållas den 3:e juni kl 18:00-18:30 i sal Heden hos Göteborg Energi.

  Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 har styrelsen, i enlighet med nya tillfälliga regler (Lag 2020:198 §5), beslutat att ge medlemmarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda denna möjlighet till förhandsröstning för att bidra till att begränsa smittspridning. Förhandsröster måste vara VästanVind tillhanda senast fredag 22 maj.

  Endast en mycket begränsad del av styrelsen kommer att närvara fysiskt på stämman och som en försiktighetsåtgärd kommer vi i år inte att erbjuda förtäring eller möjlighet till mingel på stämman. Det tidigare utlovade föredraget av Charlotte Bergqvist från Power Circle planeras att flyttas till nästkommande årsstämma.

  Om ni önskar att deltaga fysiskt på föreningsstämman önskar vi att ni anmäler er till vastanvind@goteborgenergi.se senast 1 juni.

  Om ni inte har möjlighet att själva skriva ut formuläret för förhandsröstning, kontakta oss snarast och vi kan skicka en per post till er.

  Kallelse till föreningsstämman
  Formulär för förhandsröstning

  Vänliga hälsningar
  Styrelsen i VästanVind

 • Föreningsnyheter,  Föreningsstämma

  Föreningsstämma VästanVind 2017

  Varmt välkommen till VästanVinds årliga föreningsstämma den 2 maj!
  Stämman hålls hos Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg i rum Heden.

  Kallelsen och inbjudan finns här.
  För planeringens skull ser vi gärna att du anmäler dig till mötet via vår e-post, info@vastanvind.se, senast den 26:e april. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika (och det vore väl tråkigt).

  Vi ses den 2:e maj!

 • Föreningsnyheter,  Föreningsstämma

  Resultat från extra stämman

  Den 27:e augusti hölls en extra föreningsstämma inom VästanVind. Anledningen till extrastämman var att VästanVinds styrelse föreslår en ändring av stadgarna när det gäller hur föreningens kapital ska förvaltas. Stadgeändringar kräver beslut av två stämmor. Den föreslagna stadgeändringen godkändes av den ordinarie årsstämman den 21:e maj 2014. För att kunna genomföra stadgeändringen kallade styrelsen till den här extra föreningsstämman.

  De alternativ som fanns för stämman att ta ställning till var att rösta ja för en stadgeändring eller nej för att stadgeändringen inte ska genomföras. För att förslaget skulle godkännas av stämman krävdes kvalificerad majoritet (minst 2/3 av stämman skulle rösta för förslaget). Stämman röstade med följande resultat: 517 röster för ja och 340 för nej. Förslaget bifölls dock inte med kvalificerad majoritet så ordförande fann att stämman röstar för att inte ändra stadgarna.

 • Föreningsaktiviteter,  Föreningsnyheter,  Föreningsstämma

  Föreningsstämma 2014

  Årets föreningsstämma närmar sig. Den 21 maj kommer stämman att hållas på Elyseum (Västgötagatan 2 i Göteborg). Klicka här för att komma till de dokument som är kopplade till årets föreningsstämma och klicka här för att komma till Årsredovisningen 2013.

  För planeringens skull ser vi gärna att du anmäler dig till mötet via vår e-post, info@vastanvind.se, senast den 16 maj. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika (och det vore väl tråkigt).

  Vi ses den 21 maj!

 • Föreningsstämma

  Vi ses väl på föreningsstämman 15 maj?

  Klockan 17.30 slår vi upp dörrarna till Elyseum i Göteborg och hälsar välkommen till VästanVinds föreningsstämma. Under kvällen bjuder vi även på inspirerande föredrag och fika. Ta chansen att träffa föreningens styrelse och andra medlemmar. Även våra samarbetspartners Göteborg Energi och DinEl finns på plats.

  För vår planering skull ser vi gärna att du anmäler dig på info@vastanvind.se för den 6 maj. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika, och det vore väl tråkigt?

  Varmt välkommen!