Föreningsstämma

VästanVind har föreningsstämma i maj eller juni varje år.  Nedan hittar du dokument kopplade till tidigare stämmor.
Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2024

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2023

Inbjudan till föreningsstämma i VästanVind 2023

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2022

Inbjudan till föreningsstämma i VästanVind 2021

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2021

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2020

Protokoll föreningsstämma i VästanVind 2019

Presentation föreningsstämma VästanVind 2019

Inbjudan till föreningsstämma VästanVind 2019

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2019

Protokoll föreningsstämma VästanVind 2018

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2018

Inbjudan till föreningsstämma VästanVind 2018

Protokoll föreningsstämma VästanVind 2017

Kallelse till föreningsstämma VästanVind 2017

Inbjudan till VästanVinds föreningsstämma 2017