Föreningsstämma

Extra föreningsstämma den 9:e juni

Då styrelsen i VästanVind föreslår ändringar av stadgarna krävs en extra föreningsstämma.

Välkommen på extra stämma den 9:e juni kl 18:00. Stämman hålls hos Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg i rum Hammarkullen.

Kallelsen finns här.

För planeringens skull ser vi gärna att du anmäler dig till mötet via vår e-post, info@vastanvind.se senast den 7:e juni.

Välkommen!

Leave a Reply