Föreningsaktiviteter

Besök i vindpark Töftedalsfjället

VästanVind äger ett vindkraftverk och detta ligger i vindpark Töftedalsfjället i Dalsland. Tidigare i år besökte några styrelserepresentanter parken för första gången. Syftet med besöket var att granska verket, området och träffa de som gör service på verket.  Och inte minst ”känna lite på det fina verket”.  Och det fick de verkligen göra!

Efter obligatorisk säkerhetsgenomgång och säkerhetsutrustning på, var det dags att klättra eller åka med den lilla hissen upp i verket till maskinhuset (nacellen). Att befinna sig 80 meter över marken är en upplevelse som heter duga:

Att komma upp i verket var helt fantastiskt! Eftersom tornet är ganska litet öppnade vi upp takluckorna för att få mer plats.  När vi såg hur små bilarna var som var parkerade på marken nedanför, kändes det verkligen hur högt upp vi befann oss, säger Mattias Paijkull, som är aktiv i VästanVind och sitter i valberedningen.

 
Mattias Paijkull (Göteborg Energi AB), Lena Moberg (DinEl AB), samt Björn Killman (Styrsöbolaget) från VästanVind längst upp i vindkraftverket!

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället är en av Västsveriges största vindkraftparker och ligger i Dals-Eds kommun, en utmärkt plats för vindkraft med sina goda vindförhållanden. Totalt finns 21 vindkraftverk i parken av Siemens-modell, varav VästanVind äger ett.  Av de återstående äger Rabbalshede Kraft elva och Göteborg Energi nio verk.

Det känns tryggt att vårt verk finns i en så stor vindkraftpark. Det gör att det finns god tillgång till personal och reservdelar. Jag slogs också av hur nytt och fint verket är. Det verkar vara ett tillförlitligt verk av mycket god kvalitet. Den serviceorganisation som finns kring verket med mycket motiverade personer som har hög kompetens kommer att leda till att vi får en god driftsäkerhet och att vindkraftverket kommer att fungera bra under lång tid, säger Björn Killman, styrelserepresentant i VästanVind.

Köp andelar i vindkraftverket

Om du inte redan är delägare i detta fina vindkraftverk, ta då chansen att köpa vindandelar i VästanVind! Det gör du här!
Klättring av Björn Killman för att nå maskinhuset i vindkraftverket 80 m över marken!

Fakta om Västanvinds vindkraftverk

  • Fabrikat: Siemens SWT 2.3-101
  • Installerad effekt: 2.3MW
  • Totalhöjd: 150 m (rotordiameter 100 m)
  • Årsproduktion: 6 GWh
  • Minskade koldioxidutsläpp: 5000 ton/år
  • Serviceleverantör: Siemens
  • Driftansvarig: Göteborg Energi AB
  • Verket togs i drift maj 2011.

Leave a Reply