Elvy

Hög produktion i VästanVinds verk

September var en riktigt blåsig månad vilket är goda nyheter för VästanVind. Det resulterade nämligen i hög elproduktion för VästanVinds vindkraftverk i Töftedalsfjället.

 
Vindpark Töftedalsfjället, hemmavist för VästanVinds vindkraftverk.

Vindkraftskooperativets medlemmar kan glädja sig över en produktion långt över prognosen för september. God genomsnittsvind på 6,6 m/s och god tillgänglighet gjorde att verket producerade hela 685 MWh, nästan dubbelt så mycket som förväntat. Det innebär också att den totala produktionen för året, som fram till september legat något under prognos, nu ligger över förväntad produktion.

VästanVinds vindkraftverk har hittills i år varit tillgängligt strax över 99% och har producerat el ca 90 % av tiden Övrig tid har verket stått stilla på grund av för svaga eller för starka vindar, tillfälliga fel eller service och underhåll.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på VästanVind är du välkommen att kontakta Björn Killman, styrelsemedlem i VästanVind.

Och vill du köpa vindkraftsandelar och bli medlem i VästanVind – läs mer här!

Leave a Reply