Om andelsägande

Varje vindkraftsandel motsvarar 100 kWh och det bokförda värdet per andel är 470 kr. För varje andel får du köpa 100 kWh el till självkostnadspriset 23 öre/kWh*. Äger du exempelvis tio andelar så får du köpa 1 000 kWh till självkostnadspris. I priset ingår avgiften för uttagsskatt och elcertifikat. Moms och energiskatt tillkommer på fakturan.

Att varje andel motsvarar 100 kWh gör att det blir enkelt för både små och stora hushåll att anpassa antalet andelar efter elförbrukningen. Små hushåll, exempelvis hyreslägenheter, har ju en lägre elförbrukning än större villahushåll. Därför underlättar när du som bor i ett litet hushåll ska anpassa antalet andelar du vill äga efter din elförbrukning.

Vem som helst kan bli delägare i ett vindkraftverk och du får köpa så många andelar som du vill. Men vi rekommenderar dig att inte köpa mer andelar än vad som motsvarar 80 procent av din förväntade elförbrukning. Anledningen till detta är enkel – har du fler andelar än vad du förbrukar så gör du ingen besparing på dessa. Du har alltså ingen nytta av de andelar som överstiger din faktiska förbrukning.

Kompletteringsel

Den el som du inte köper från VästanVind kommer du att köpa av elhandelsföretaget Göteborg Energi. Vid medlemsinträdet blir du alltså kund hos Göteborg Energi. De erbjuder Lokal VindEl till såväl fast som rörligt pris. För att veta mer rekommenderar vi dig att kontakta Göteborg Energi eller besöka deras hemsida.

*Priset gäller för prisområde 3 (Mellansverige). Landet är indelat i fyra prisområden och priset för andelselen varierar lite mellan de olika prisområdena. Vilket prisområde du tillhör beror på var i landet du befinner dig och var du tar ut din el. I andelsformuläret anger du var detta är och du får då ett exakt pris för din andelsel.