Föreningsnyheter,  Föreningsstämma

Resultat från extra stämman

Den 27:e augusti hölls en extra föreningsstämma inom VästanVind. Anledningen till extrastämman var att VästanVinds styrelse föreslår en ändring av stadgarna när det gäller hur föreningens kapital ska förvaltas. Stadgeändringar kräver beslut av två stämmor. Den föreslagna stadgeändringen godkändes av den ordinarie årsstämman den 21:e maj 2014. För att kunna genomföra stadgeändringen kallade styrelsen till den här extra föreningsstämman.

De alternativ som fanns för stämman att ta ställning till var att rösta ja för en stadgeändring eller nej för att stadgeändringen inte ska genomföras. För att förslaget skulle godkännas av stämman krävdes kvalificerad majoritet (minst 2/3 av stämman skulle rösta för förslaget). Stämman röstade med följande resultat: 517 röster för ja och 340 för nej. Förslaget bifölls dock inte med kvalificerad majoritet så ordförande fann att stämman röstar för att inte ändra stadgarna.

Leave a Reply