Pris

Höjt pris på andelselen från 1:e mars 2022

VästanVinds styrelse har beslutat att höja medlemspriset på el från 1:e mars 2022, från 23 öre/kWh till 28 öre/kWh exkl moms, (35 öre/kWh inkl moms). Detta behöver ske för att säkerställa att föreningen har en god ekonomi och kan uppfylla det mål om att kunna ersätta vårt vindkraftverk Elvy när det är uttjänt. På detta sätt kan föreningen under lång tid framöver producera förnybar el till er medlemmar.

För dig som bor i elområde 4 tillkommer ett elområdestillägg och detta måste också justeras från dagens 1,5 öre till 13 öre. Detta innebär att medlemspriset i elområde 4 blir totalt 41 öre/kWh exkl moms (51,25 öre/kWh inkl moms).

Ditt pris på komplementselen är enligt avtal med Göteborg Energi, denna justering avser alltså enbart andelselen.

Vårt energisystem är under förändring och det både i Sverige och i hela Europa. Drivkrafterna för att nå ett 100% förnybart energisystem är starka och därmed stängs kärnkraftverk och kolkraftverk ner och stora satsningar görs på förnybara energislag som vindkraft och solkraft, både i Sverige och i Europa. Med en stor andel väderbaserad energiproduktion ökar utmaningarna i energisystemet, det gör att när det till exempel blåser mycket så produceras stora mängder förnybar el och detta pressar ner priset på elmarknaden. På samma sätt stiger priserna när det inte blåser. Hösten och vintern 2021 har varit exceptionell och orsakerna till de höga elpriserna är flera: tidig kall vinter, höga gaspriser, låga nivåer i våra vattenmagasin, mindre vindkraft, svårt att transportera elen mellan våra elområden m.m.


Men elpriset är inte bara högt, det varierar också mycket mellan timmarna på dagen och natten. Elpriset som är när vi använder andelselen har inte alltid samma pris som de timmar som vindkraftverket producerar el. Detta har gjort att kostnaderna för VästanVind har ökat de senaste åren och extra mycket med den höga prisnivån som varit under 2021. Även avgifter till Svenska Kraftnät har ökat de senaste åren samtidigt som ersättningen för våra elcertifikat minskat.  Sammantaget leder detta till att föreningen behöver höja priset på andelselen till 28 öre/kWh, från 23 öre/kWh, för att kunna bibehålla en god ekonomi och kunna fortsätta producera vindkraftsel även när Elvy blivit för gammal.


Föreningens vindkraftverk Elvy står i elområde 3 och för de medlemmar som har sin förbrukning i elområde 4 uppstår extra kostnader på grund av prisområdesskillnaden, skillnaden mellan elpriset i område 3 och inköpspriset i elområde 4. De senaste åren har denna skillnad ökat och därmed måste elområdestillägget justeras från dagens 1,5 öre till 13 öre. När produktion och förbrukning sker i samma elområde uppkommer inte denna extra kostnad.


Har du några frågor eller funderingar kring prishöjningen kontakta oss på info@vastanvind.se eller så kan du ringa vår ordförande Tomas Österlund på telefonnummer 070-745 12 15 eller vår kassör Sten Lundqvist på telefonnummer 076-871 42 61. De nås säkrast mellan klockan 14-18