• Pris

  Prisjustering från 1 januari

  Priset för andelselen blir 45 öre/kWh exkl moms (56,25 öre/kWh inkl moms) i elområde 3 från och med 1 januari. För elområde 4 tillkommer extra kostnader för föreningen och det nya priset blir 50 öre/kWh exkl moms (62,5 öre/kWh inkl moms).

  Framöver kommer Västanvind att justera priset för andelsel varje kvartal. Detta kan betyda att vi måste höja igen eller att vi kan sänka priset på andelsel ytterligare baserat på utvecklingen på elmarknaden. Priset består av föreningens kostnad per producerad kWh el plus ett påslag vilket motsvarar de profilkostnader föreningen har haft under föregående kvartal.

  Aktuell prisinformation finns på Vindandelar.

 • Pris

  Prisjusteringar

  Läget i världen och på elmarknaden fortsätter att vara instabilt. Detta har lett till att skillnaden i priset på elen mellan när vi producerar den i VästanVind och när vi medlemmar använder elen har fortsatt att öka. Detta gör att vi tyvärr behöver höja elpriset för medlemmar.

  Som tidigare meddelats kommer priset för andelselen från den 1:e september att vara 48 öre/kWh exkl moms (60 öre/kWh inkl moms). För elområde 4 tillkommer extra kostnader för föreningen och det nya priset blir 66 öre/kWh exkl moms (82,5 öre/kWh inkl moms).

  Ytterligare en höjning behöver göras från och med den 1:e november. Priset för andelselen blir då 80 öre/kWh exkl moms (100 öre/kWh inkl moms) i elområde 3. För elområde 4 tillkommer extra kostnader för föreningen och det nya priset blir 110 öre/kWh exkl moms (137,5 öre/kWh inkl moms).

  Höjningarna behöver ske för att säkerställa att föreningen har en stabil ekonomi och kan uppfylla det mål om att kunna ersätta vårt vindkraftverk Elvy när det är uttjänt. På detta sätt kan föreningen under lång tid framöver producera förnybar el till er medlemmar där. Om prisändringarna inte görs kommer föreningen att gå med förlust gällande elförsäljningen gentemot medlemmarna och inget nytt kapital kan byggas upp, eller till och med urholka befintligt kapital.

  Som berättades på årets föreningsstämma så kommer föreningen att behöva justera prisnivån på medlemselen oftare framöver. Styrelsen hoppas att även kunna göra sänkningar av elpriset men det beror givetvis på hur läget i världen och marknaden utvecklar sig.

  Bakgrund

  Vårt energisystem är under förändring och det både i Sverige och i hela Europa. Drivkrafterna för att nå ett 100% förnybart energisystem är starka och därmed görs stora satsningar på förnybara energislag som vindkraft och solkraft, både i Sverige och i Europa. Med en stor andel väderbaserad energiproduktion ökar utmaningarna i energisystemet, det gör att när det till exempel blåser mycket så produceras stora mängder förnybar el och detta pressar ner priset på elmarknaden. På samma sätt stiger priserna när det inte blåser. Till detta kom höga gaspriser på grund av kriget i Ukraina samt låga nivåer i vattenmagasinen i södra Sverige och Norge vilket ytterligare har förvärrat situationen.

  Vill man idag teckna ett fastprisavtal på 1 år i elområde 3 så kostar det cirka 470 öre/kWh (inkl moms) och i elområde 4 cirka 640 öre/kWh (inkl moms). Läget på elmarknaden är som sagt exceptionellt nu.

  Prisändringar kommer i fortsättningen endast att meddelas per e-post till medlemmarna samt på VästanVinds hemsida.

 • Pris

  Höjt pris på andelselen från 1:e mars 2022

  VästanVinds styrelse har beslutat att höja medlemspriset på el från 1:e mars 2022, från 23 öre/kWh till 28 öre/kWh exkl moms, (35 öre/kWh inkl moms). Detta behöver ske för att säkerställa att föreningen har en god ekonomi och kan uppfylla det mål om att kunna ersätta vårt vindkraftverk Elvy när det är uttjänt. På detta sätt kan föreningen under lång tid framöver producera förnybar el till er medlemmar.

  För dig som bor i elområde 4 tillkommer ett elområdestillägg och detta måste också justeras från dagens 1,5 öre till 13 öre. Detta innebär att medlemspriset i elområde 4 blir totalt 41 öre/kWh exkl moms (51,25 öre/kWh inkl moms).

  Ditt pris på komplementselen är enligt avtal med Göteborg Energi, denna justering avser alltså enbart andelselen.

  Vårt energisystem är under förändring och det både i Sverige och i hela Europa. Drivkrafterna för att nå ett 100% förnybart energisystem är starka och därmed stängs kärnkraftverk och kolkraftverk ner och stora satsningar görs på förnybara energislag som vindkraft och solkraft, både i Sverige och i Europa. Med en stor andel väderbaserad energiproduktion ökar utmaningarna i energisystemet, det gör att när det till exempel blåser mycket så produceras stora mängder förnybar el och detta pressar ner priset på elmarknaden. På samma sätt stiger priserna när det inte blåser. Hösten och vintern 2021 har varit exceptionell och orsakerna till de höga elpriserna är flera: tidig kall vinter, höga gaspriser, låga nivåer i våra vattenmagasin, mindre vindkraft, svårt att transportera elen mellan våra elområden m.m.


  Men elpriset är inte bara högt, det varierar också mycket mellan timmarna på dagen och natten. Elpriset som är när vi använder andelselen har inte alltid samma pris som de timmar som vindkraftverket producerar el. Detta har gjort att kostnaderna för VästanVind har ökat de senaste åren och extra mycket med den höga prisnivån som varit under 2021. Även avgifter till Svenska Kraftnät har ökat de senaste åren samtidigt som ersättningen för våra elcertifikat minskat.  Sammantaget leder detta till att föreningen behöver höja priset på andelselen till 28 öre/kWh, från 23 öre/kWh, för att kunna bibehålla en god ekonomi och kunna fortsätta producera vindkraftsel även när Elvy blivit för gammal.


  Föreningens vindkraftverk Elvy står i elområde 3 och för de medlemmar som har sin förbrukning i elområde 4 uppstår extra kostnader på grund av prisområdesskillnaden, skillnaden mellan elpriset i område 3 och inköpspriset i elområde 4. De senaste åren har denna skillnad ökat och därmed måste elområdestillägget justeras från dagens 1,5 öre till 13 öre. När produktion och förbrukning sker i samma elområde uppkommer inte denna extra kostnad.


  Har du några frågor eller funderingar kring prishöjningen kontakta oss på info@vastanvind.se eller så kan du ringa vår ordförande Tomas Österlund på telefonnummer 070-745 12 15 eller vår kassör Sten Lundqvist på telefonnummer 076-871 42 61. De nås säkrast mellan klockan 14-18