Pris

Prisjustering från 1 januari

Priset för andelselen blir 45 öre/kWh exkl moms (56,25 öre/kWh inkl moms) i elområde 3 från och med 1 januari. För elområde 4 tillkommer extra kostnader för föreningen och det nya priset blir 50 öre/kWh exkl moms (62,5 öre/kWh inkl moms).

Framöver kommer Västanvind att justera priset för andelsel varje kvartal. Detta kan betyda att vi måste höja igen eller att vi kan sänka priset på andelsel ytterligare baserat på utvecklingen på elmarknaden. Priset består av föreningens kostnad per producerad kWh el plus ett påslag vilket motsvarar de profilkostnader föreningen har haft under föregående kvartal.

Aktuell prisinformation finns på Vindandelar.