Pris

Prisjusteringar

Läget i världen och på elmarknaden fortsätter att vara instabilt. Detta har lett till att skillnaden i priset på elen mellan när vi producerar den i VästanVind och när vi medlemmar använder elen har fortsatt att öka. Detta gör att vi tyvärr behöver höja elpriset för medlemmar.

Som tidigare meddelats kommer priset för andelselen från den 1:e september att vara 48 öre/kWh exkl moms (60 öre/kWh inkl moms). För elområde 4 tillkommer extra kostnader för föreningen och det nya priset blir 66 öre/kWh exkl moms (82,5 öre/kWh inkl moms).

Ytterligare en höjning behöver göras från och med den 1:e november. Priset för andelselen blir då 80 öre/kWh exkl moms (100 öre/kWh inkl moms) i elområde 3. För elområde 4 tillkommer extra kostnader för föreningen och det nya priset blir 110 öre/kWh exkl moms (137,5 öre/kWh inkl moms).

Höjningarna behöver ske för att säkerställa att föreningen har en stabil ekonomi och kan uppfylla det mål om att kunna ersätta vårt vindkraftverk Elvy när det är uttjänt. På detta sätt kan föreningen under lång tid framöver producera förnybar el till er medlemmar där. Om prisändringarna inte görs kommer föreningen att gå med förlust gällande elförsäljningen gentemot medlemmarna och inget nytt kapital kan byggas upp, eller till och med urholka befintligt kapital.

Som berättades på årets föreningsstämma så kommer föreningen att behöva justera prisnivån på medlemselen oftare framöver. Styrelsen hoppas att även kunna göra sänkningar av elpriset men det beror givetvis på hur läget i världen och marknaden utvecklar sig.

Bakgrund

Vårt energisystem är under förändring och det både i Sverige och i hela Europa. Drivkrafterna för att nå ett 100% förnybart energisystem är starka och därmed görs stora satsningar på förnybara energislag som vindkraft och solkraft, både i Sverige och i Europa. Med en stor andel väderbaserad energiproduktion ökar utmaningarna i energisystemet, det gör att när det till exempel blåser mycket så produceras stora mängder förnybar el och detta pressar ner priset på elmarknaden. På samma sätt stiger priserna när det inte blåser. Till detta kom höga gaspriser på grund av kriget i Ukraina samt låga nivåer i vattenmagasinen i södra Sverige och Norge vilket ytterligare har förvärrat situationen.

Vill man idag teckna ett fastprisavtal på 1 år i elområde 3 så kostar det cirka 470 öre/kWh (inkl moms) och i elområde 4 cirka 640 öre/kWh (inkl moms). Läget på elmarknaden är som sagt exceptionellt nu.

Prisändringar kommer i fortsättningen endast att meddelas per e-post till medlemmarna samt på VästanVinds hemsida.