Septembers nyhetsbrev

Septemberrekord, sol och vind billigare än kol och gas, 10 MW vindkraftverk och elbil är renare än dieselbil. Läs mer i nyhetsbrevet.