Föreningsaktiviteter

VästanVind deltar på vindkraftsseminarium 17/4

Den 17 april kl 15-17 anordnar Ekocentrum ett vindkraftsseminarium under rubriken Vindkraften ger billigast el i samband med nyinvigningen av deras vindkraftsutställning. I seminarieprogrammet ger Tomas Kåberger, ordförande i Japan Renewable Energy Foundation och professor på Chalmers och Zheijang Universitetet, en aktuell omvärldsanalys om vindkraftens utveckling i världen. Andra talare är Tomas Österlund, Power Väst, Sara Foglerström Svensk VindkraftsTekniskt Centrum och Abbas Zarrinpour, Västra Götalandsregionens miljönämnd och Mattias Paijkull från Göteborg Energi som presenterar andelsföreningen VästanVind.

Läs mer om seminariet på http://www.ekocentrum.se/events/energiforsorjning-utifran-nya-forutsattningar/

Leave a Reply