Våra medlemmar

Här får du chans att möta några av VästanVinds medlemmar!
De berättar varför de har valt att gå med i just VästanVind och hur de ser på att äga vindkraftsandelar.

 Lasse Sahlberg, Hisings Kärra

”Att vara med i ett vindkraftskooperativ är faktiskt lite som att vara med och demokratisera elproduktionen i Sverige. Vad som händer på marknaden spelar mindre roll när man äger sin egen produktion.”

Anders Gustafsson Qvist, Bjurslätt

”Jag är intresserad av miljö och resurshantering. Vindkraftskooperativ var något som intresserade mig, i och med att jag aktivt kan välja att göra en insats för miljön, sänka min elkostnad och stödja satsningen på förnybar energi.”

Carolina Dolff, Alingsås

”För mig är andelsägande i vindkraft genom VästanVind en investering för framtiden och ett bidrag till omställningen till ett hållbart samhälle.”

Staffan Smith, Kungsbacka

”Det är ett väldigt miljövänligt alternativ till annan el. Man blir av med kol- och kärnkraftsbaserad elproduktion. Ett vindkraftskooperativ skapar medvetenhet och engagemang kring energi, och dessutom går ju vinsten direkt tillbaka till medlemmarna. Och nu är vi nere på 23 öre/kWh (exkl skatt och moms). Självkostnadspris på elen. Det är bra!”

Christer Pettersson, Göteborg

”I första hand är jag andelsägare för miljöns skull. Det är viktigt, inte bara för mig utan också för nästa och nästnästa generation. Det är dessutom en ekonomisk investering för mina barn, som en dag ska ärva mig.”