Föreningsaktiviteter

Välbesökt frukostmöte

Den 9 november var VästanVind värd när Marknadsföreningen i Göteborg (MiG) hade frukostklubb. Och vilken plats är bättre att prata om vindkraft på än Elyseum, stadens eget el-museum.
 
Det var många som ville höra om vindkraftskooperativet och hur du som individ, genom att välja vindkraft, är med och satsar på förnyelsebar energi . Och inte minst hur du kan sänka dina elkostnader och skona miljön – samtidigt.
 
Jonas Cognell om vindkraft
Först ut som talare var Jonas Cognell, vindkraftsansvarig från Göteborg Energi som bland annat pratade om Sveriges största vindkraftverk Big Glenn (sett till installerad effekt 4.1MW och rotordiametern 113 meter) som står i hamninloppet. Han talade också om vindkraftsvisioner, om möjligheter för den enskilde elkonsumenten och om fortsatt utbyggnad av vindkraft i Västsverige.

– Resan har bara börjat. Förnyelsebar el ökar – en tiodubbling från 8 till 80 GWh sedan 2008 – och flera stora företag som Ikea, Stena och Wallenstam satsar på vindkraft, säger Cognell.

 
Jonas Cognell, vindkraftsansvarig Göteborg Energi

Cognells bedömning är att vindkraft är en lönsam satsning. Ett vindkraftsprojekt tar 1-1,5 år att bygga och argument emot är ofta de stora byggkostnaderna.

– Den mängd el det går åt för att bygga tas hem på 6-10 månader och kraftverket står i 25 år. Ett verk ger fem miljoner kWh vilket motsvarar el till 2000 lägenheter, fortsätter Cognell.

Göteborg Energi har idag testverksamhet på vindkraftverket Big Glenn genom Göteborg Wind Lab i samarbete med bland andra Chalmers och SKF. Göteborgs Energi utreder dessutom möjligheterna att anlägga ett nytt område för en rad vindkraftverk i det yttre hamninloppet och tittar på flera utbyggnadsmöjligheter i Västsverige

– Fokus är i dag på att flytta energi. På Göteborg Wind Lab arbetar ABB och Chalmers tillsammans för att hitta en effektiv lösning, avslutar Jonas Cognell

 

Håkan Spångberg om VästanVind
Därefter var det Håkan Spångbergs tur att äntra podiet. Han är Göteborg Energis styrelserepresentant i VästanVind och drivande kraft i föreningen. Håkan berättade om VästanVinds tillblivelse 2011, hur ambitionen var att skapa en förening som kan sälja självkostnadsbaserad el till sina medlemmar, samt hur kooperativet fungerar idag.

VästanVind äger i dagsläget ett vindkraftverk i Töftedal i Dalsland och avsätter varje år pengar för att kunna köpa ett nytt om 20-25 år. Såväl privatpersoner som företag är välkomna som medlemmar.


I mitten Håkan Spångberg som informerade om VästanVind.

– Som medlem får du en lägre elkostnad. Du handlar miljöklokt utan dolda avgifter och förbindelser. Dessutom har du en värdegaranti i fem år. Andelarna skall behålla sitt värde över tid. När jag och min fru går bort vill vi att våra barn ärver andelarna och kan fortsätta att få självkostnadsbaserad el, säger Spångberg

VästanVinds 420 medlemmar äger i genomsnitt 60 andelar var. Kostnaden per andel är 680 kronor och medlemsavgiften är 200 kronor per år.

 – Det optimala är att få 80 procent av elförbrukningen från VästanVind. Med en villa som drar 20 000 KWh sparar man 4700 kronor om året och minskar utsläppen av CO2 med ca 5000 kg, avslutar Spångberg.

Fler mingelbilder
Leave a Reply