Protokoll från årets föreningsstämma

Missade du årets föreningsstämma? Se till att läsa protokollet så att du håller dig uppdaterad om vad som beslutades och om vilka diskussioner som fördes. Du hittar protokollet här: Protokoll föreningsstämma 2018 justerat

 

Förenklad
Exakt

Räkna ut vad du sparar

Vilken boendeform har du?