Vindandelar

Köp andelar

Det är enkelt att bli delägare i ett vindkraftverk. Allt du behöver göra är att bestämma hur stor del av din elförbrukning som du vill täcka, sedan är det bara att teckna dina andelar här.

Spara pengar

För varje vindkraftsandel får du köpa 100 kWh/år till ett fast självkostnadspris. Det betyder att ju mer priset på el stiger desto mer pengar sparar du. Detta eftersom skillnaden mellan marknadspriset och ditt låga självkostnadspris ökar.

Självkostnadspriset som du får betala för andelselen är 23 öre/kWh. Det är fast och påverkas inte av exempelvis stigande oljepriser, driftstopp i kärnkraftverk, höjda priser på elbörsen eller en ökad efterfrågan på el.

Skona miljön

Vindkraften är en förnyelsebar energikälla. Den tar aldrig slut och släpper inte ut några växthusgaser. Därför gör du som andelsägare i VästanVind en god gärning för miljön. Genom att investera i vindkraft så hjälper du till i arbetet mot en hållbar utveckling, och du främjar också utfasningen av den fossilt producerade el, som idag importeras från utlandet där den produceras genom exempelvis kolkraft.

Förenklad
Exakt

Räkna ut vad du sparar

Vilken boendeform har du?Dela vastanvind.se