Så fungerar det

Steg 1

Bestäm hur många vindkraftsandelar du vill köpa. Varje andel motsvarar 100 kWh och kostar 550 kr. Andelselen köper du sedan för 23 öre/kWh*. Du kan köpa andelar upp till hela din totalförbrukning av el men vi rekommenderar dig att inte köpa mer andelar än vad som motsvarar 80 procent av din förväntade elförbrukning. Det finns en guide till höger som hjälper dig att räkna ut hur många andelar du behöver.

Steg 2

Gå till Köp andelar på vår hemsida. Där kan du välja om du vill köpa andelar av andra medlemmar som vill sälja eller från Göteborg Energi. VästanVind har inga egna andelar att sälja längre.

Om du väljer att köpa från en medlem så får ni komma överens om pris. Överlåtelsehandlingar finns under Köp andelar. Dokument som styrker överlåtelsen ska skickas till VästanVind och då kan styrelsen godkänna ditt medlemsskap. Därefter skickas andels – och medlemsbevis till dig.

Om du vill köpa andelar från Göteborg Energi så kontaktar du VästanVind (info@vastanvind.se) som kommer att förmedla Göteborg Energis andelar. Då kommer du att få en anmälningsblankett och när du skickat in den skickar vi en bekräftelse till dig. Du kommer få en faktura för andelarna. När fakturan är betald och din ansökan godkänts av styrelsen skickar vi ut andels – och medlemsbevis till dig.

Steg 3

Du är nu delägare i ett vindkraftverk. Dessutom har du blivit medlem i en ekonomisk förening som äger vindkraftverket till 100 procent. Från och med nu och en lång tid framöver kan du köpa klimatneutral el till självkostnadspris. Vad det innebär i praktiken lär du märka när du ska betala din nästa elräkning.

*Priset gäller för prisområde 3 (Mellansverige). Vilket prisområde man tillhör beror på var i landet man befinner sig och var man tar ut sin el. I avtalsformuläret anger du var detta är och du får då ett exakt pris för din andelsel.

Dela vastanvind.se