Vårt bildsköna verk!

Här följer några vackra bilder av vårt verk. De tre första bilderna är tagna av Linda Evans Thörnqvist och de tre sista bilderna är tagna av Jonas Boman under den bladinspektion som skedde av verken i höstas.

 

Förenklad
Exakt

Räkna ut vad du sparar

Vilken boendeform har du?