Förenklad

Utökad

Steg 1 > 2 > 3 > 4

Räkna ut ditt sparande för andelsel:

Besvara frågan för att kunna gå vidare.

Steg 1 > 2 > 3 > 4

Hur stor villa har du?

Besvara frågan för att kunna gå vidare.

Steg 1 > 2 > 3 > 4

Ange personer i hushållet:

Besvara frågan för att kunna gå vidare.

Steg 1 > 2 > 3 > 4

Ange isoleringsnivå:

Besvara frågan för att kunna gå vidare.

Ange uppvärmningssätt:

Besvara frågan för att se din möjliga besparing

Med andelsel sparar du :-

Ange din förbrukning av el:

Ange din nuvarande taxa per kWh:

Vad är din avgift per år?

Hur många andelar vill du köpa?

Hela min förbrukning

Med andelsel sparar du :-