Styrelsen

Ordförande

Stefan Karlsson
RenSo AB – Renewable Solutions
E-mail: mailto:stefan.karlsson@renso.se

 

Ledamöter

Håkan Spångberg
Göteborg Energi AB
E-mail: hakan.spangberg@goteborgenergi.se

Har insikt i Göteborg Energis arbete med förnyelsebara energikällor och är väl insatt i VästanVind.

 


Rebecca Palmgren
Göteborg Energi AB
E-mail: rebecca.palmgren@goteborgenergi.se

Erbjudandeansvarig för producenter och miljö på Göteborg Energi och har en flerårig erfarenhet av vindkraftbranschen. Rebecca har i grunden en magisterexamen i miljövetenskap från Göteborg Universitet.

 

 


Sara Fogelström 

Vindkraftskoordinator, Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum
E-mail: sara.fogelstrom@chalmers.se

Sara har en magister examen i fysik och har i flera år jobbat som vindkraftsprojektör. Nu är hon koordinator för forskningscentret Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum där hon ansvarar för den dagliga driften. Sara vurmar för att korrekt fakta om vindkraft ska användas och spridas.

 

Björn Killman
Befälhavare skärgårdstrafik, Styrsöbolaget
E-mail: bjorn.killman@tele2.se

Björn arbetar som befälhavare på Styrsöbolaget och har kunskap inom alternativa energikällor, vindkraft och sjöfart. Han har sedan länge varit med som ägare av vindkraftsföretag och engagerat sig i vindkraftskooperativ.

 

Maja Högvik

EU-handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
E-mail: maja.hogvik@gmail.com

Maja är Europavetare och arbetar med klimat- miljö och energifrågor på Sveriges Kommuner och Landstings Brysselkontor. Hon har tidigare arbetat för Göteborgs Stad och planerar att återvända till Göteborg i sommar. Hon är intresserad av den kooperativa idén och vill verka för att öka intresset för vindkraftskooperativ. Styrelseledamot och medlem i VästanVind sedan 2016.

 

 

Sten Lundqvist (kassör)
E-mail: sten.i.lundqvist@outlook.com

 

 

Revisor

Lars Appelgren
Revisorsgruppen i Göteborg AB

Leave a Reply