Styrelsen

Ordförande

Stefan Karlsson
RenSo AB – Renewable Solutions
E-mail: mailto:stefan.karlsson@renson.se

 

Ledamöter

Håkan Spångberg
Göteborg Energi AB
E-mail: hakan.spangberg@goteborgenergi.se

Har insikt i Göteborg Energis arbete med förnyelsebara energikällor och är väl insatt i VästanVind.

 


Rebecca Palmgren
Göteborg Energi AB
E-mail: rebecca.palmgren@goteborgenergi.se

Erbjudandeansvarig för producenter och miljö på Göteborg Energi och har en flerårig erfarenhet av vindkraftbranschen. Rebecca har i grunden en magisterexamen i miljövetenskap från Göteborg Universitet.

 

 


Sara Fogelström 

Vindkraftskoordinator, Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum
E-mail: sara.fogelstrom@chalmers.se

Sara har en magister examen i fysik och har i flera år jobbat som vindkraftsprojektör. Nu är hon koordinator för forskningscentret Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum där hon ansvarar för den dagliga driften. Sara vurmar för att korrekt fakta om vindkraft ska användas och spridas.

 

Björn Killman
Befälhavare skärgårdstrafik, Styrsöbolaget
E-mail: bjorn.killman@tele2.se

Björn arbetar som befälhavare på Styrsöbolaget och har kunskap inom alternativa energikällor, vindkraft och sjöfart. Han har sedan länge varit med som ägare av vindkraftsföretag och engagerat sig i vindkraftskooperativ.

 

Maja Högvik

Planeringsledare Stadsledningskontoret,
E-mail: maja.hogvik@gmail.com

Maja en masterutbildning i Europakunskap. Hon är intresserad av den kooperativa idén och vill verka för att öka intresset för vindkraftskooperativ. Maja har arbetat med projektledning, policyarbete, påverkan av politiker samt kommunikation. Maja arbetar som planeringsledare för det internationella energiprojektet CELSIUS som främjar utbyggnaden av energieffektiva fjärrvärmesystem inom EU.

 

 

Ingela Wiesner (kassör)
Controller på Göteborg Energi
E-mail: ingela.wiesner@goteborgenergi.se

Ingela är controller och jobbar på Göteborg Energi, hon är dock medlem i VästanVinds styrelse i egenskap av privatperson och representerar således inte Göteborgs Energi i fråga.

 

Revisor

Lars Appelgren
Revisorsgruppen i Göteborg AB

Dela vastanvind.se