Föreningsaktiviteter

VästanVind håller fler informationsmöten i Göteborg

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till informationsmöten i Göteborg. Informationsmötena hålls tisdag den 25 oktober och torsdag den 24 november på Elyseum i Göteborg. Här får du veta mer om hur du på ett klimatsmart sätt kan sänka dina elkostnader och spara pengar. Seminarierna börjar vid kl. 17.30 med kaffe och smörgås.

Anmäl dig på info@vastanvind.se. Glöm inte att ange vilket av datumen din anmälan gäller.

Elyseum
Västgötagatan 2
411 39 Göteborg

Leave a Reply