Föreningsaktiviteter

VästanVind håller informationsmöte i Göteborg

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till informationsmöte i Göteborg. Informationsmöte hålls onsdag den 19 september på Elyseum i Göteborg (Västgötagatan 2, 411 39 Göteborg). Här får du veta mer om hur du på ett klimatsmart sätt kan sänka dina elkostnader och spara pengar. Seminarierna börjar vid kl. 17.30 med kaffe och smörgås.

Anmäl dig via e-post till: info@vastanvind.se

Hoppas vi ses!

Leave a Reply