Välkommen till VästanVind!

VästanVind producerar billig och klimatsmart el från vindkraft till självkostnadspris för våra medlemmar och vi har visionen att vara det ledande kooperativet med klimatsmart el för de många människorna. Vi är en ekonomisk förening som bildades 2010 som arbetar för att återinvestera i mer vindkraft när behov och möjlighet finns.

Läs mer om VästanVind

Just nu skapar vårt Vindkraftverk el till
977 villor.

Det blåser just nu: 10 m/s från O

Vårt vindkraftverk producerar:Produktion: 2044 kW

Vindkraftsandelar

Att bli delägare i ett vindkraftverk är både enkelt, smart och bra för miljön. Självkostnadspriset på elen påverkas varken av höjda elpriser eller oroligheter på marknaden. Ju mer elpriset stiger desto mer tjänar du.

Läs mer om vindkraftsandelar

Andelsägande

Andelsägande är smart och ekonomiskt. För varje andel får du köpa 100 kW el till självkostnadspriset 23 öre/kWh. Att varje vindkraftsandel motsvarar 100 kWh gör det lätt att anpassa antalet andelar efter boendeform och elförbrukning.

Läs mer om andelsägande

Senaste nytt

Februaris nyhetsbrev ute

14 februari, 2018

Svag början på vindåret 2018. Sverige är fortsatt bäst i EU när det gäller förnybar energi. Läs mer i nyhetsbrevet.

Läs hela nyheten

Läs vårt öppna brev till regeringen om skattelättnader för andelsägd el

30 januari, 2018

Läs VästanVinds brev till Jens Lundgren, regeringens utredare om skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion.  Han utreder om de skattelättnader som hushåll med egen elproduktion på villataket får ta del av också bör omfatta andelsägd mikroproduktion, genom exempelvis vindkraftskooperativ. Utredningen förväntas presenteras i slutet av mars och vi har stora förväntningar …

Läs hela nyheten

Januaris nyhetsbrev ute

18 januari, 2018

2017 blev ett godkänt vindår där Elvy producerade 6,5 GWh vilket är över prognos.
Den 19:e februari kan du träffa VästanVinds styrelse, läs mer om detta i nyhetsbrevet. Läs också om att världsbanken slutar finansiera fossila bränslen och att det blir ett nytt stöd till kommuner där vindkraft byggs.

Läs hela nyheten

God jul och gott nytt år!

20 december, 2017

Önskar VästanVinds styrelse

Läs hela nyheten