Välkommen till VästanVind!

VästanVind producerar billig och klimatsmart el från vindkraft till självkostnadspris för våra medlemmar och vi har visionen att vara det ledande kooperativet med klimatsmart el för de många människorna. Vi är en ekonomisk förening som bildades 2010 som arbetar för att återinvestera i mer vindkraft när behov och möjlighet finns.

Läs mer om VästanVind

Just nu skapar vårt Vindkraftverk el till
299 villor.

Det blåser just nu: 6 m/s från NO

Vårt vindkraftverk producerar:Produktion: 625 kW

Vindkraftsandelar

Att bli delägare i ett vindkraftverk är både enkelt, smart och bra för miljön. Självkostnadspriset på elen påverkas varken av höjda elpriser eller oroligheter på marknaden. Ju mer elpriset stiger desto mer tjänar du.

Läs mer om vindkraftsandelar

Köp andelar

Andelsägande är smart och ekonomiskt. För varje andel får du köpa 100 kW el till självkostnadspriset 23 öre/kWh. Att varje vindkraftsandel motsvarar 100 kWh gör det lätt att anpassa antalet andelar efter boendeform och elförbrukning.

Köp andelar

Senaste nytt

Septembers nyhetsbrev

23 oktober, 2018

Septemberrekord, sol och vind billigare än kol och gas, 10 MW vindkraftverk och elbil är renare än dieselbil. Läs mer i nyhetsbrevet. 

Läs hela nyheten

Nyhetsbrev för augusti är här

22 september, 2018

En blåsig augusti, mer än en terawatt vind- och solkraft installerat samt mer än 1 miljon elbilar i Europa. Läs mer i nyhetsbrevet.

Läs hela nyheten

Sommarens nyhetsbrev hittar du här

16 augusti, 2018

April-juni var inte så spännande vindmånader, spaning från Almedalen och LKAB vill göra gruvan fossilfri. Läs mer i nyhetsbrevet. 

Läs hela nyheten

Protokoll från årets föreningsstämma

25 juni, 2018

Missade du årets föreningsstämma? Se till att läsa protokollet så att du håller dig uppdaterad om vad som beslutades och om vilka diskussioner som fördes. Du hittar protokollet här: Protokoll föreningsstämma 2018 justerat
 

Läs hela nyheten