Välkommen till VästanVind!

VästanVind producerar billig och klimatsmart el från vindkraft till självkostnadspris för våra medlemmar och vi har visionen att vara det ledande kooperativet med klimatsmart el för de många människorna. Vi är en ekonomisk förening som bildades 2010 som arbetar för att återinvestera i mer vindkraft när behov och möjlighet finns.

Läs mer om VästanVind

Just nu skapar vårt Vindkraftverk el till
722 villor.

Det blåser just nu: 8 m/s från NO

Vårt vindkraftverk producerar:Produktion: 1511 kW

Vindkraftsandelar

Att bli delägare i ett vindkraftverk är både enkelt, smart och bra för miljön. Självkostnadspriset på elen påverkas varken av höjda elpriser eller oroligheter på marknaden. Ju mer elpriset stiger desto mer tjänar du.

Läs mer om vindkraftsandelar

Köp andelar

Andelsägande är smart och ekonomiskt. För varje andel får du köpa 100 kW el till självkostnadspriset 23 öre/kWh. Att varje vindkraftsandel motsvarar 100 kWh gör det lätt att anpassa antalet andelar efter boendeform och elförbrukning.

Köp andelar

Senaste nytt

Februaris nyhetsbrev

25 mars, 2019

Normal blåst i februari, Lise Nordin kommer till föreningsstämman, Förnybar  energi  i  EU  ersätter  kolkraft  i  ökad utsträckning. Läs mer i nyhetsbrevet.

Läs hela nyheten

Januaris nyhetsbrev ute

5 mars, 2019

Nytt vindkraftsrekord, avveckling av tysk brunkol och Sverige klimatrankas bäst i världen. Läs mer i nyhetsbrevet.

Läs hela nyheten

December månads nyhetsbrev

6 februari, 2019

2018 var inget bra vindår vilket ledde till en låg produktion under året, fler medlemmar har tillkommit, Sverige tar täten i EU:s klimatkamp, brist på material till sol- och vindkraft. Läs mer i nyhetsbrevet.

Läs hela nyheten

Sista nyhetsbrevet för i år

14 december, 2018

Nu finns nyhetsbrevet för oktober och november ut: Antalet medlemmar ökar, blandade vindmånader, beslut behövs för att minska utsläppen. Läs mer i nyhetsbrevet. 

Läs hela nyheten