Alla nyheter

Här visas alla publicerade nyheter samt alla nyhetsutskick/nyhetsbrev. För att enbart se de senaste nyheterna, eller enbart nyhetsbreven, använd menyn till vänster.

NyhetSkapat
Nyhetsbrev maj 2022
Läs om hur fastighetspriser inte påverkas av vindkraft, samverkan försvarsmakt och vindkraft och hur mycket havsbaserad vindkraft som är på gång i Sverige.
maj 2022
Nyhetsbrev VästanVind maj 2022 (pdf)maj 2022
Inbjudan till föreningsstämma i VästanVind 2022
Varmt välkommen till den årliga föreningsstämman i VästanVind, den 2:e juni 2022. Den 2:e juni startar vi 18:00 med en lägesrapport från styrelsen som ser tillbaka på det gångna året och blickar fram mot det nya. Vår styrelseledamot Sara Fogelstöm kommer också berätta lite mer om vad som händer inom vindkraftbranschen just nu. 19:00 drar vi igång föreningsstämman, se kallelse här. Önskar du lyssna digitalt på stämman, kontakta info@vastanvind.se och en digital inbjudan kommer till dig innan den 2:e juni. Deltar du digitalt kan du tyvärr inte vara aktiv på mötet men du är välkommen att lyssna. Plats och tid? Stämman med inledande information hålls på Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg, mellan 18:00 – ca 19:30. Kom gärna en liten stund innan för en kopp kaffe och möjlighet för att träffa andra medlemmar och styrelsen. Anmälan För vår planerings skull ser vi gärna att du anmäler dig till stämman via e-post, info@vastanvind.se senast 30:e maj. Har du frågor kontakta oss via på e-post eller telefon.
maj 2022
Nyhetsbrev april 2022
Här kommer nyhetsbrevet för april 2022.
maj 2022
Nyhetsbrev jan 2022
Här kommer nyhetsbrevet för januari 2022.
maj 2022
Nyhetsbrev jan 2022 (pdf)maj 2022
Nyhetsbrev VästanVind april 2022 (pdf)maj 2022
Höjt pris på andelselen från 1:e mars 2022
VästanVinds styrelse har beslutat att höja medlemspriset på el från 1:e mars 2022, från 23 öre/kWh till 28 öre/kWh exkl moms, (35 öre/kWh inkl moms). Detta behöver ske för att säkerställa att föreningen har en god ekonomi och kan uppfylla det mål om att kunna ersätta vårt vindkraftverk Elvy när det är uttjänt. På detta sätt kan föreningen under lång tid framöver producera förnybar el till er medlemmar. För dig som bor i elområde 4 tillkommer ett elområdestillägg och detta måste också justeras från dagens 1,5 öre till 13 öre. Detta innebär att medlemspriset i elområde 4 blir totalt 41 öre/kWh exkl moms (51,25 öre/kWh inkl moms). Ditt pris på komplementselen är enligt avtal med Göteborg Energi, denna justering avser alltså enbart andelselen. Vårt energisystem är under förändring och det både i Sverige och i hela Europa. Drivkrafterna för att nå ett 100% förnybart energisystem är starka och därmed stängs kärnkraftverk och kolkraftverk ner och stora satsningar görs på förnybara energislag som vindkraft och solkraft, både i Sverige och i Europa. Med en stor andel väderbaserad energiproduktion ökar utmaningarna i energisystemet, det gör att när det till exempel blåser mycket så produceras stora mängder förnybar el och detta pressar ner priset på elmarknaden. På samma sätt stiger priserna när det inte blåser. Hösten och vintern 2021 har varit exceptionell och orsakerna till de höga elpriserna är flera: tidig kall vinter, höga gaspriser, låga nivåer i våra vattenmagasin, mindre vindkraft, svårt att transportera elen mellan våra elområden m.m. Men elpriset är inte bara högt, det varierar också mycket mellan timmarna på dagen och natten. Elpriset som är när vi använder andelselen har inte alltid samma pris som de timmar som vindkraftverket producerar el. Detta har gjort att kostnaderna för VästanVind har ökat de senaste åren och extra mycket med den höga prisnivån som varit under 2021. Även avgifter till Svenska Kraftnät har ökat de senaste åren samtidigt som ersättningen för våra elcertifikat minskat.  Sammantaget leder detta till att föreningen behöver höja priset på andelselen till 28 öre/kWh, från 23 öre/kWh, för att kunna bibehålla en god ekonomi och kunna fortsätta producera vindkraftsel även när Elvy blivit för gammal. Föreningens vindkraftverk Elvy står i elområde 3 och för de medlemmar som har sin förbrukning i elområde 4 uppstår extra kostnader på grund av prisområdesskillnaden, skillnaden mellan elpriset i område 3 och inköpspriset i elområde 4. De senaste åren har denna skillnad ökat och därmed måste elområdestillägget justeras från dagens 1,5 öre till 13 öre. När produktion och förbrukning sker i samma elområde uppkommer inte denna extra kostnad. Har du några frågor eller funderingar kring prishöjningen kontakta oss på info@vastanvind.se eller så kan du ringa vår ordförande Tomas Österlund på telefonnummer 070-745 12 15 eller vår kassör Sten Lundqvist på telefonnummer 076-871 42 61. De nås säkrast mellan klockan 14-18
jan 2022
Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2021
Nu är det åter dags för föreningsstämma i VästanVind, den 9 juni 2021. Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 har styrelsen, i enlighet med nya tillfälliga regler (Lag 2020:198 §5), beslutat att ge medlemmarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda denna möjlighet till förhandsröstning för att bidra till att begränsa smittspridning. Förhandsröster måste vara VästanVind tillhanda senast måndagen dag 7:e juni.Formulär för förhandsröstning finns här. Endast en mycket begränsad del av styrelsen kommer att närvara fysiskt på stämman och som en försiktighetsåtgärd kommer vi inte att erbjuda förtäring eller möjlighet till mingel på stämman. Dock kommer det i år vara möjligt att lyssna på stämman digitalt! Den 9 juni startar vi 17:30 med en lägesrapport från styrelsen som ser tillbaka på det gångna året och blickar fram mot det nya. 18:00 drar vi igång föreningsstämman, se kallelse. Önskar du delta digitalt på stämman, anmäl dig till info@vastanvind.se och en digital inbjudan kommer till dig innan den 9:e juni.
maj 2021
Nyhetsbrev mars
Här kommer nyhetsbrevet för mars. Vi summerar 2020 både för Elvy och Sverige. 2021 har dock börjat med svaga vindar. Läs också om vätgasfärja, grön ståltillverkning och vad som behövs av elnätet för att hjälpa vindkraftsutbyggnaden.
mar 2021
VästanVind nyhetsbrev mars 2021 (pdf)mar 2021
Nyhetsbrev december
Nu går det att läsa nyhetsbrevet för december månad. Läs om grön bränslen, 8000 miljarder till sol, vind och vatten och elektrifiering av lastbilar.
dec 2020
VästanVind nyhetsbrev dec 2020 (pdf)dec 2020
Nyhetsbrev november
Nu finns nyhetsbrevet för november ute. Läs om brittisk storsatsning på vindkraft, att det är billigare att äga elbil än bensinbil och att kostnaden för Parisavtalet motsvarar en halv coronakris.
nov 2020
VästanVind nyhetsbrev nov 2020 (pdf)nov 2020
Nyhetsbrev oktober
Nu finns nyhetsbrevet från oktober ute. Läs om återvinning av vindkraftsblad, att tvågradersmålet är bra för ekonomin, att förnybart är EU:s största källa till el, samt mycket mer.
okt 2020
Nyhetsbrev VästanVind okt 2020 (pdf)okt 2020
Nyhetsbrev för april-maj ute
Nu finns nyhetsbrevet för april-maj ute. Läs om arbetet med att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent, hur mycket elproduktionen från sol och vind kommer att öka till 2022, hur coronakrisen kan påverka investeringar i EU och mycket mer.
maj 2020
Nyhetsbrev VästanVind maj 2020 (pdf)maj 2020
Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2020
Årets föreningsstämma kommer att hållas den 3:e juni kl 18:00-18:30 i sal Heden hos Göteborg Energi. Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 har styrelsen, i enlighet med nya tillfälliga regler (Lag 2020:198 §5), beslutat att ge medlemmarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda denna möjlighet till förhandsröstning för att bidra till att begränsa smittspridning. Förhandsröster måste vara VästanVind tillhanda senast fredag 22 maj. Endast en mycket begränsad del av styrelsen kommer att närvara fysiskt på stämman och som en försiktighetsåtgärd kommer vi i år inte att erbjuda förtäring eller möjlighet till mingel på stämman. Det tidigare utlovade föredraget av Charlotte Bergqvist från Power Circle planeras att flyttas till nästkommande årsstämma. Om ni önskar att deltaga fysiskt på föreningsstämman önskar vi att ni anmäler er till vastanvind@goteborgenergi.se senast 1 juni. Om ni inte har möjlighet att själva skriva ut formuläret för förhandsröstning, kontakta oss snarast och vi kan skicka en per post till er. Kallelse till föreningsstämmanFormulär för förhandsröstning Vänliga hälsningarStyrelsen i VästanVind
maj 2020
Mars nyhetsbrev ute
Nu finns mars månads nyhetsbrev ute. Fortsatt blåsigt i februari, nytt vindkraftsrekord, sol och vind går om kolkraften. Läs mer i nyhetsbrevet.
mar 2020
VästanVind nyhetsbrev mars 2020 (pdf)mar 2020
Första nyhetsbrevet för 2020
Nu finns det första nyhetsbrevet för 2020 ute. Läs mer om vindkraftsrekord i januari, 20 MW-vindkraftverk, fossilfria fonder och elektrifiering av flyget här.
feb 2020
VästanVind nyhetsbrev feb 2020 (pdf)feb 2020
Sista nyhetsbrevet för 2019
Nu finns sista nyhetsbrevet för 2019 ute. Läs mer om tankar från Vind 2019, konvertera din bensinbil till el och rapport om framtidens hållbara energisystem här.
dec 2019
Nyhetsbrev VästanVind december 2019 (pdf)dec 2019
Nytt nyhetsbrev ute nu
Nu finns septembers nyhetsbrev ute. Läs om Elvys goda produktion, minskade utsläppsmål, snabbladdare för lastbilar och avsaltning av vatten med sol här.
sep 2019
VästanVind nyhetsbrev september 2019 (pdf)sep 2019
Dokumentation från årets föreningsstämma
Tack till alla er medlemmar som kom till årets föreningsstämma tidigare i juni. Här hittar du protokoll samt den powerpoint som styrelsen visade.
jun 2019
Nyhetsbrevet för juni finns ute nu
Läs om alla nya vindkraftsinvesteringar som sker, klimatpolitska rådets rapport, Energimyndighetens väg till 100% förnybar elproduktion och mycket mer i nyhetsbrevet här.
jun 2019
Nyhetsbrev VästanVind juni 2019 (pdf)jun 2019
VästanVind nyhetsbrev feb 2019 (pdf)apr 2019
Februaris nyhetsbrev
Normal blåst i februari, Lise Nordin kommer till föreningsstämman, Förnybar  energi  i  EU  ersätter  kolkraft  i  ökad utsträckning.
mar 2019
VästanVind nyhetsbrev feb 2019 (pdf)mar 2019
Januaris nyhetsbrev ute
Nytt vindkraftsrekord, avveckling av tysk brunkol och Sverige klimatrankas bäst i världen. Läs mer i nyhetsbrevet.
mar 2019
VästanVind nyhetsbrev jan 2019 (pdf)mar 2019
December månads nyhetsbrev
2018 var inget bra vindår vilket ledde till en låg produktion under året, fler medlemmar har tillkommit, Sverige tar täten i EU:s klimatkamp, brist på material till sol- och vindkraft. Läs mer i nyhetsbrevet.
feb 2019
VästanVind nyhetsbrev december 2018 (pdf)feb 2019
Sista nyhetsbrevet för i år
Nu finns nyhetsbrevet för oktober och november ut: Antalet medlemmar ökar, blandade vindmånader, beslut behövs för att minska utsläppen. Läs mer i nyhetsbrevet. 
dec 2018
Västanvind nyhetsbrev okt-nov 2018 (pdf)dec 2018
Septembers nyhetsbrev
Septemberrekord, sol och vind billigare än kol och gas, 10 MW vindkraftverk och elbil är renare än dieselbil. Läs mer i nyhetsbrevet. 
okt 2018
VästanVind nyhetsbrev sept 2018 (pdf)okt 2018
Nyhetsbrev för augusti är här
En blåsig augusti, mer än en terawatt vind- och solkraft installerat samt mer än 1 miljon elbilar i Europa. Läs mer i nyhetsbrevet.
sep 2018
VästanVind nyhetsbrev aug 2018 (pdf)sep 2018
Sommarens nyhetsbrev hittar du här
April-juni var inte så spännande vindmånader, spaning från Almedalen och LKAB vill göra gruvan fossilfri. Läs mer i nyhetsbrevet. 
aug 2018
VästanVind nyhetsbrev maj-juli 2018 (pdf)aug 2018
Protokoll från årets föreningsstämma
Missade du årets föreningsstämma? Se till att läsa protokollet så att du håller dig uppdaterad om vad som beslutades och om vilka diskussioner som fördes. Du hittar protokollet här: Protokoll föreningsstämma 2018 justerat  
jun 2018
Martin Brinks presentation från föreningsstämman
Under årets föreningsstämma höll Göteborg Energis Martin Brink en uppskattad presentation om vilka bakomliggande faktorer som styr våra elpriser. Du hittar presentationen här: Hur fungerar elmarknaden VästanVind föreningsstämma
jun 2018
VästanVinds föreningsstämma 2018
Varmt välkommen till VästanVinds årliga föreningsstämma! I års hålls stämman den 14:e maj hos Göteborg Energi, Johan Willins gata 3 i Göteborg. Kallelsen och inbjudan finns här.  I år inleds stämman med en spännande presentation av Martin Brink som är portföljförvaltare för finansiell handel på Göteborg Energi. Han kommer förklara vilka faktorer det är som styr våra elpriser. Hur kan det till exempel komma sig att priset på kol påverkar priserna på el i Sverige? Och hur kan det spela roll om det regnar eller inte? För planeringens skulle får du gärna anmäla dig till stämman via e-post info@vastanvind.se senast den 7:e maj. Väl mött!
apr 2018
Nyhetsbrev för mars-april ut nu
Fortsatt svaga vindar under 2018.  Ny testanläggning för vindkraft i kallt klimat, vindkraften förväntas öka med 60% de kommande fyra åren, läs mer i nyhetsbrevet. 
apr 2018
VästanVind nyhetsbrev mars-april 2018 (pdf)apr 2018
Medlemsbesök till Elvy 21 april
Följ med till Töftedalsfjället och besök vårt vindkraftverk Elvy lördagen den 21 april. Det blir en heldag tillsammans med gamla och nya medlemmar helt i vindkraftens tecken. Vi passar på att använda bussresan för att informera om vad som är på gång i föreningen och gör en framtidsspaning om elmarknaden. Väl på plats i parken kommer driftingenjör Christer Petterson informera om Elvy och därefter går vi en guidad promenad på fjället. Vi stannar för lunch på vägen hem. Vi delar på kostnaderna för buss och drivmedel och vi beräknar att det kommer landa på cirka 250 kronor per person.   Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här! Medlemsbesök till Elvy 180421
mar 2018
Februaris nyhetsbrev ute
Svag början på vindåret 2018. Sverige är fortsatt bäst i EU när det gäller förnybar energi.
feb 2018
VästanVind nyhetsbrev feb 2018 (pdf)feb 2018
Läs vårt öppna brev till regeringen om skattelättnader för andelsägd el
Läs VästanVinds brev till Jens Lundgren, regeringens utredare om skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion.  Han utreder om de skattelättnader som hushåll med egen elproduktion på villataket får ta del av också bör omfatta andelsägd mikroproduktion, genom exempelvis vindkraftskooperativ. Utredningen förväntas presenteras i slutet av mars och vi har stora förväntningar på att den kommer att leda till ett positivt riksdagsbeslut. Det skulle innebära bättre lönsamhet för VästanVind och lägre elkostnader för våra medlemmar. I brevet lyfter vi  hur viktigt det är, ur en demokratisk synvinkel, att låta alla hushåll i Sverige delta i omställningen till ett förnybart energisystem, oavsett hushållets boendeform. Ang Utredning kring skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion
jan 2018
VästanVind nyhetsbrev jan 2018 (pdf)jan 2018
Januaris nyhetsbrev ute
2017 blev ett godkänt vindår där Elvy producerade 6,5 GWh vilket är över prognos. Den 19:e februari kan du träffa VästanVinds styrelse, läs mer om detta i nyhetsbrevet. Läs också om att världsbanken slutar finansiera fossila bränslen och att det blir ett nytt stöd till kommuner där vindkraft byggs.
jan 2018
God jul och gott nytt år!
Önskar VästanVinds styrelse
dec 2017
Decembers nyhetsbrev är här
100% tillgänglighet och bra vindar under november månad gav bra produktion även denna månad. Läs mer om detta i nyhetsbrevet tillsammans med information om att svensk stålindustri vill bli koldioxidfri, Skottland kommer att försörjas med 100% förnybar el år 2020 och tips att tänka på innan du köper årets julklapp – elcykel.
dec 2017
VästanVind nyhetsbrev dec 2017 (pdf)dec 2017
Nytt oktoberrekord!
Elvy producerad mer än någonsin under en oktobermånad i år! Hela 785 MWh. Läs mer här.
nov 2017
VästanVind nyhetsbrev nov 2017 (pdf)nov 2017
Nu finns nyhetsbrevet för augusti-september ute
Godkänd start på hösten med bra produktion i augusti och ok i september. Läs mer här.
okt 2017
VästanVind nyhetsbrev aug-sept 2017 (pdf)okt 2017
VästanVind nyhetsbrev juli 2017 (pdf)aug 2017
Julis nyhetsbrev ute
Det blev bra produktion under juni månad trots reparation och service, läs mer i nyhetsbrevet.
jul 2017
Junis nyhetsbrev här
Under april blåste det bra men i maj var det svaga vindar. Läs mer här.
jun 2017
VästanVind nyhetsbrev maj-juni 2017 (pdf)jun 2017
Föreningsstämma VästanVind 2017
Varmt välkommen till VästanVinds årliga föreningsstämma den 2 maj! Stämman hålls hos Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg i rum Heden. Kallelsen och inbjudan finns här. För planeringens skull ser vi gärna att du anmäler dig till mötet via vår e-post, info@vastanvind.se, senast den 26:e april. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika (och det vore väl tråkigt). Vi ses den 2:e maj!
apr 2017
Glöm inte att skriva under för förnybar el till alla!
Glöm inte att skriva under namninsamlingen för förnybar el till alla! Du hittar mer information om namninsamlingen här samt skriver under.
apr 2017
Normal mars månad – aprils nyhetsbrev här
Det blåste normalt under mars månad vilket gjorde att produktionen blev strax över den förväntade. Läs mer här.
apr 2017
VästanVind nyhetsbrev april 2017 (pdf)apr 2017
Vindsvag februari – mars nyhetsbrev ute nu
Tillgängligheten var fortsatt god under februari med 100% under månaden. Dock blåste det mycket mindre så produktionen blev klart under förväntan. Läs mer i nyhetsbrevet.  
mar 2017
VästanVind nyhetsbrev mars 2017 (pdf)mar 2017
Namninsamling Förnybar el på lika villkor
Ett antal organisationer har dragit igång en namninsamling  för skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion. Bakgrunden är att sedan två år tillbaka får vissa hushåll med egen elproduktion en skattereduktion. Detta gäller bara de som kan sätta upp solceller på sitt tak eller ett eget vindkraftverk på tomten. De som bor i lägenhet och köper andelar i sol- och vindkraft borde också omfattas av skattereduktionen. För att ändra på detta har namninsamlingen startats. Läs mer om namninsamlingen här och skriv under du med!
mar 2017
God början på 2017 – februaris nyhetsbrev finns ute nu
2017 började bra med den näst blåsigaste januari sedan Elvy sattes upp! Resultatet är en produktion över prognos. Läs mer i nyhetsbrevet här.  
feb 2017
VästanVind nyhetsbrev februari 2017 (pdf)feb 2017
VästanVind på instagram
Du missar väl inte att VästanVind är gäst på GreenhackGBGs instagramkonto den här veckan! Följ oss här.
jan 2017
Nyhetsbrev för januari
Nu finns nyhetsbrevet för januari ute. Blåsig höst gav produktion över prognos. Mycket bra produktion och tillgänglighet under även december gjorde att Elvys totala produktion för 2016 blev 6442 MWh. Läs mer i nyhetsbrevet här.
jan 2017
VästanVind nyhetsbrev januari 2017 (pdf)jan 2017
Nyhetsbrevet för December ute nu
Här finns December månads nyhetsbrev.
dec 2016
VästanVind nyhetsbrev december 2016 (pdf)dec 2016
Novembers nyhetsbrev finns ute nu
Nu finns nästa nyhetsbrev ute här.
nov 2016
VästanVinds nyhetsbrev november 2016 (pdf)nov 2016
Se filmen om VästanVind nu!
okt 2016
VästanVind nyhetsbrev oktober 2016 (pdf)okt 2016
Nyhetsbrev för sommarmånaderna ute nu
Senaste nyhetsbrevet finns ute nu.
okt 2016
VästanVind nyhetsbrev september 2016 (pdf)okt 2016
Nytt nyhetsbrev ute nu
Nu finns junis nyhetsbrev ute.
jun 2016
VästanVind nyhetsbrev juni 2016 (pdf)jun 2016
Extra föreningsstämma den 9:e juni
Då styrelsen i VästanVind föreslår ändringar av stadgarna krävs en extra föreningsstämma. Välkommen på extra stämma den 9:e juni kl 18:00. Stämman hålls hos Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg i rum Hammarkullen. Kallelsen finns här. För planeringens skull ser vi gärna att du anmäler dig till mötet via vår e-post, info@vastanvind.se senast den 7:e juni. Välkommen!
jun 2016
Glöm inte att anmäla dig till föreningsstämman!
Föreningsstämman i VästanVind 2016 blir den 19:e maj. Stämman hålls hos Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg i rum Heden. Kallelsen och inbjudan finns här och årsredovisningen finns här. För planeringens skull ser vi gärna att du anmäler dig till mötet via vår e-post, info@vastanvind.se, senast den 13:e maj. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika (och det vore väl tråkigt). Vi ses den 19:e maj!
maj 2016
Majs nyhetsbrev ute nu
Ett nytt nyhetsbrev finns ute nu.
maj 2016
VästanVind nyhetsbrev maj 2016 (pdf)maj 2016
Föreningsstämma VästanVind 2016
Föreningsstämman i VästanVind 2016 blir den 19:e maj. Stämman hålls hos Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg i rum Heden. Kallelsen och inbjudan finns här och årsredovisningen finns här. För planeringens skull ser vi gärna att du anmäler dig till mötet via vår e-post, info@vastanvind.se, senast den 13:e maj. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika (och det vore väl tråkigt). Vi ses den 19:e maj!
maj 2016
Ny facebooksida
Du har väl inte missat vår nya facebooksida? Du hittar den här.
apr 2016
Aprils nyhetsbrev finns ute nu
Ett nytt nyhetsbrev finns att läsa nu.
apr 2016
VästanVind nyhetsbrev april 2016 (pdf)apr 2016
Glöm inte Earth Hour!
Du glömmer väl inte Earth Hour imorgon lördag mellan 20.30-21.30! Läs mer om Earth Hour här.
mar 2016
Mars nyhetsbrev ute nu
Ett nytt nyhetsbrev finns ute nu.
mar 2016
VästanVind nyhetsbrev mars 2016 (pdf)mar 2016
Viktigt meddelande från VästaVinds styrelse
Nedan finns ett viktigt meddelande från VästanVinds styrelse.
feb 2016
Februaris nyhetsbrev ute nu
Ett nytt nyhetsbrev finns ute nu.
feb 2016
Nyhetsbrev februari 2016 (pdf)feb 2016
God blåsig fortsättning!
2015 var ett fantastiskt vindår och Elvy producerade drygt 7,3 GWh under förra året! Förhoppningsvis blir 2016 ett lika blåsigt år.
jan 2016
Nytt nyhetsbrev ute nu
Du hittar det senaste nyhetsbrevet här.
dec 2015
Nyhetsbrev december 2015 (pdf)dec 2015
Ja till Kattegatt offshore
I veckan fick vindkraftsparken Kattegatt offshore tillstånd att byggas. Projektet ägs av Favonius som påbörjade tillståndsprocessen 2004. Planerna omfattar max 50 vindkraftverk utan för Falkenberg.
dec 2015
Elvy producerar massor med el!
Den 13:e november hade Elvy producerat lika mycket el i år som under hela 2014 och den 22:e november passerade vi den prognosticerade normalårsproduktionen. Då december normalt är en bra vindmånad kan vi nå fantastiska 7 GWh under hela 2015! Förra året producerades cirka 6 GWh el.
dec 2015
VästanVind finns på Hem & Villamässan
Kom och besök oss i Göteborg Energis monter på Hem och Villamässan den 10-13 september! http://goteborg.hemochvilla.se/
sep 2015
Föreningsstämma 2015 den 21:e maj
VästanVind kommer att hålla föreningsstämma den 21:e maj kl 19 på Göteborg Energi på Rantorget. För mer information och handlingar se här.
maj 2015
Vindkraft – tredje största i Sverige!
De senaste två veckorna har vindkraften i Sverige varit Sveriges tredje största producent av el med en produktion över 13 TWh.
apr 2015
VästanVind har nu sparat mer än 5000 ton CO2!
Goda nyheter! Nu har VästanVinds vindkraftverk producerat så mycket vindkraftsel att vi har åstadkommit en reducering av koldioxidutsläpp på över 5 000 ton. Under vecka 8 i år gick vi över 5 000 ton. Utsläppet av koldioxid per person i Sverige är ca 4,2 ton per person (International Energy Agency 2012). Det innebär att vårt vindkraftverk nu har sparat lika mycket koldioxid som 1 200 svenskar orsakar under per år. Under verkets livslängd kommer vindkraftverket totalt att ha reducerat koldioxidutsläpp med ca 30 000 ton. Detta är en stor insats för miljön som vi gör tillsammans! Tack alla!
mar 2015
Gott Nytt blåsigt År!
Den totala vindkraftsproduktionen i Sverige blev under 2014 cirka 11, 4 TWh. 2013 var den totala produktionen 9,9 TWh. Nu hoppas vi på ett nytt blåsigt år!
jan 2015
Nyhetsbrev oktober 2014 (pdf)nov 2014
Resultat från extra stämman
Den 27:e augusti hölls en extra föreningsstämma inom VästanVind. Anledningen till extrastämman var att VästanVinds styrelse föreslår en ändring av stadgarna när det gäller hur föreningens kapital ska förvaltas. Stadgeändringar kräver beslut av två stämmor. Den föreslagna stadgeändringen godkändes av den ordinarie årsstämman den 21:e maj 2014. För att kunna genomföra stadgeändringen kallade styrelsen till den här extra föreningsstämman. De alternativ som fanns för stämman att ta ställning till var att rösta ja för en stadgeändring eller nej för att stadgeändringen inte ska genomföras. För att förslaget skulle godkännas av stämman krävdes kvalificerad majoritet (minst 2/3 av stämman skulle rösta för förslaget). Stämman röstade med följande resultat: 517 röster för ja och 340 för nej. Förslaget bifölls dock inte med kvalificerad majoritet så ordförande fann att stämman röstar för att inte ändra stadgarna.
nov 2014
Föreningsstämma 2014
Årets föreningsstämma närmar sig. Den 21 maj kommer stämman att hållas på Elyseum (Västgötagatan 2 i Göteborg). Klicka här för att komma till de dokument som är kopplade till årets föreningsstämma och klicka här för att komma till Årsredovisningen 2013. För planeringens skull ser vi gärna att du anmäler dig till mötet via vår e-post, info@vastanvind.se, senast den 16 maj. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika (och det vore väl tråkigt). Vi ses den 21 maj!
maj 2014
Nyhetsbrev april 2013 (pdf)apr 2014
Nyhetsbrev december 2013 (pdf)apr 2014
Nyhetsbrev februari 2013 (pdf)apr 2014
Nyhetsbrev december 2012 (pdf)apr 2014
Nyhetsbrev oktober-november 2012 (pdf)apr 2014
Nyhetsbrev juni 2012 (pdf)apr 2014
Nyhetsbrev maj 2012 (pdf)apr 2014
Nyhetsbrev mars 2012 (pdf)apr 2014
Nyhetsbrev april 2014 (pdf)apr 2014
Nyhetsbrev augusti 2013 (pdf)apr 2014
Nyhetsbrev juni 2013 (pdf)apr 2014
Nyhetsbrev april 2013 (pdf)apr 2014
Säg hej till Elvy!
I söndags gick det efterlängtade studiebesöket till vårt verk i Töftedal av stapeln. För min och Carolinas del startade dagen tidigt i ottan för att vi skulle hinna hämta upp det beställda fikat och göra iordning uppe vid verket innan våra medlemmar skulle hitta dit. Dimslöjor på vägen oroade först en aning, skulle man ens kunna se verket om man inte kan se tjugo meter framför bilen? Men väl uppe på högre höjd skingrade sig dimman och vi bjöds på ett oklanderligt höstväder med strålande sol. Under besöket avslöjades vinnaren av namntävligen: Säg hej till vårt nydöpta verk Elvy! Elvy (eller också ”El-vy” om man vill) har skickats in av Patrik Nilsson, som tyvärr inte kunde medverka på studiebesöket men som istället får en vinst hemskickad på posten! Grattis! Ett stort grattis också till Oscar Paijkull som vann tipspromenaden – som tur var var inte vinsten de överblivna korvarna utan ett gäng härliga ekologiska chokladkakor! Tack till alla medlemmar som kom och gjorde dagen så lyckad! /Åsa (styrelseledamot)
okt 2013
Sista minuten-anmälan till studiebesöket?
Vill du göra en sista minuten-anmälan till studiebesöket på söndag (6/10)?Det finns fortfarande några platser kvar i bussen som avgår från Bergslagsgatan 2 kl. 9.00. Först till kvar gäller! Vi ses på söndag!
okt 2013
Studiebesök för såväl liten som stor
Vi fick frågan om barn är välkomna att följa med på studiebesöket. Och självklart är alla, såväl liten som stor, välkomna att följa med! Om ni har barn som följer med, vänligen meddela detta när ni anmäler er. På så vis har vi möjlighet att fixa lite extra till barnen under dagen.
sep 2013
Följ med på studiebesök den 6 oktober!
Den 6 oktober anordnar vi ett studiebesök till vårat vindkraftverk i Töftedal och vi hoppas såklart att så många  av våra medlemmar som möjligt kan följa med! På plats i Töftedal kommer vi att bjuda på lättare förtäring i form av korv med bröd samt kaffe och kaka. Thomas Svensson som tidigare var driftingenjör för vindkraften på Göteborgs Energi (nuvarande drift- och underhållsingenjör på Stena Renewable AB) följer med oss och kommer tillsammans med styrelseledamöterna Björn Killman och Berndt Bolms berätta om vindkraftverken i Töftedalsparken. Vi kommer även att anordna en tipspromenad samt avslöja vinnaren i namntävlingen! Studiebesöket är självklart gratis men eftersom miljötänket är en grundstomme i vår verksamhet förespråkar vi samåkning. Vi har därför chartrat en buss som kommer att avgå från Bergslagsgatan 2 (vid DinEls huvudkontor) till självkostnadspriset 200 kr/person. Anmälan är bindande och sker senast den 27 september. Mer information om studiebesöket, hur du anmäler dig och hur du betalar bussen hittar du i inbjudan. Hör av dig till styrelsen om du har några frågor!
sep 2013
Nyhetsbrev augusti-september
Under dagen kommer nyhetsbrevet för augusti-september gå ut till våra medlemmar. Men redan nu finns det att ladda ner från hemsidan. För att ladda ned brevet, klicka här eller ta en titt under rubriken ”Om VästanVind”.
sep 2013
Powerpoint från föreningsstämman 2013
Nu ligger powerpointpresentationen som visades på föreningsstämman 2013 uppe på hemsidan. Du hittar den under menyn Om VästanVind eller direkt här.
aug 2013
Vårt bildsköna verk!
Här följer några vackra bilder av vårt verk. De tre första bilderna är tagna av Linda Evans Thörnqvist och de tre sista bilderna är tagna av Jonas Boman under den bladinspektion som skedde av verken i höstas.  
jun 2013
Anmälan till föreningsstämman fortfarande öppen
Du har väl inte glömt att anmämla dig till föreningsstämman den 15 maj kl. 17.30 i Elyseum? Du har fortfarande chansen att skicka in din anmälan till info@vastanvind.se. Har du inte anmält dig så är du självklart välkommen att dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika. Vi ses!
maj 2013
Vi ses väl på föreningsstämman 15 maj?
Klockan 17.30 slår vi upp dörrarna till Elyseum i Göteborg och hälsar välkommen till VästanVinds föreningsstämma. Under kvällen bjuder vi även på inspirerande föredrag och fika. Ta chansen att träffa föreningens styrelse och andra medlemmar. Även våra samarbetspartners Göteborg Energi och DinEl finns på plats. För vår planering skull ser vi gärna att du anmäler dig på info@vastanvind.se för den 6 maj. Är du inte anmäld får du gärna dyka upp ändå, men kanske blir du utan fika, och det vore väl tråkigt? Varmt välkommen!
maj 2013
Nyhetsbrev april-maj 2013 (pdf)maj 2013
VästanVind deltar på vindkraftsseminarium 17/4
Den 17 april kl 15-17 anordnar Ekocentrum ett vindkraftsseminarium under rubriken Vindkraften ger billigast el i samband med nyinvigningen av deras vindkraftsutställning. I seminarieprogrammet ger Tomas Kåberger, ordförande i Japan Renewable Energy Foundation och professor på Chalmers och Zheijang Universitetet, en aktuell omvärldsanalys om vindkraftens utveckling i världen. Andra talare är Tomas Österlund, Power Väst, Sara Foglerström Svensk VindkraftsTekniskt Centrum och Abbas Zarrinpour, Västra Götalandsregionens miljönämnd och Mattias Paijkull från Göteborg Energi som presenterar andelsföreningen VästanVind. Läs mer om seminariet på http://www.ekocentrum.se/events/energiforsorjning-utifran-nya-forutsattningar/
apr 2013
VästanVind på facebook
Tidigare har vår facebooksida endast varit tillgänglig för våra medlemmar. Från och med idag öppnar vi dock upp sidan för alla som är intresserade! Klicka här för att ta en titt!
feb 2013
Så snurrade vårt verk under 2012
I veckan har årets första nyhetsbrev skickats ut till våra medlemmar. I nyhetsbrevet kan man bland annat läsa om hur vårt verk snurrade under 2012 och att den förnybara elproduktionen återigen slår nya rekord. Om du har missat nyhetsbrevet i din mail behöver du inte vara orolig – från och med årsskiftet kommer VästanVinds nyhetsbrev även att läggas ut direkt på hemsidan under rubriken Om VästanVind. Du kan även klicka här för att komma direkt till nyhetsbrevet för februari. Har du tips, idéer och önskemål om vad du vill läsa om i nyhetsbrevet? Skicka då ett mail till info@vastanvind.se.
feb 2013
Nyhetsbrev februari 2013 (pdf)feb 2013
Produktionsrekord i vindkraft
November månad bjöd på friska vindar vilket resulterade i att VästanVinds verk i Töftedal producerade rekordmycket vindkraftsel. En medelvind på 6,7 m/s vid VästanVinds verk och verkets höga tillgänglighet på över 99 % av månaden gav produktionsrekord. Produktionssiffran blev 734 MWh vilket är långt över prognosen på 598 MWh! Vindpark Töftedalsfjället i decemberskrud.   – Alla Göteborg Energis verk i Töftedal Vindpark, däribland VästanVinds verk, producerade bra i november.Medelvinden har varit hög vilket är den största anledningen till den höga produktionen. Även vinterklimatet påverkar. Är vinden kall innehåller den mer energi än en varm vind. Det har med lufttätheten och densiteten att göra. Densiteten blir större när det är kallt i vinden och då får man helt enkelt ut mer effekt, säger Malin Bryngelsson, anläggningsingenjör och driftansvarig för Göteborg Energis och VästanVinds vindkraftverk.   Den totala årsproduktionen för VästanVinds verk uppgår nu hittills till 5658 MWh vilket är 223 MWh över prognosen för samma period.   Vill du veta mer? Är du nyfiken på VästanVind är du välkommen att kontakta Björn Killman eller Berndt Bolms, styrelsemedlemmar i VästanVind. Fakta om VästanVinds verk Fabrikat: Siemens SWT 2.3-101 Installerad effekt: 2.3MW Totalhöjd: 150 m (rotordiameter 100 m) Årsproduktion: 6 GWh Minskade koldioxidutsläpp: 5000 ton/år Serviceleverantör: Siemens Driftansvarig: Göteborg Energi AB Verket togs i drift maj 2011.
dec 2012
Välbesökt frukostmöte
Den 9 november var VästanVind värd när Marknadsföreningen i Göteborg (MiG) hade frukostklubb. Och vilken plats är bättre att prata om vindkraft på än Elyseum, stadens eget el-museum.   Det var många som ville höra om vindkraftskooperativet och hur du som individ, genom att välja vindkraft, är med och satsar på förnyelsebar energi . Och inte minst hur du kan sänka dina elkostnader och skona miljön – samtidigt.   Jonas Cognell om vindkraft Först ut som talare var Jonas Cognell, vindkraftsansvarig från Göteborg Energi som bland annat pratade om Sveriges största vindkraftverk Big Glenn (sett till installerad effekt 4.1MW och rotordiametern 113 meter) som står i hamninloppet. Han talade också om vindkraftsvisioner, om möjligheter för den enskilde elkonsumenten och om fortsatt utbyggnad av vindkraft i Västsverige. – Resan har bara börjat. Förnyelsebar el ökar – en tiodubbling från 8 till 80 GWh sedan 2008 – och flera stora företag som Ikea, Stena och Wallenstam satsar på vindkraft, säger Cognell.   Jonas Cognell, vindkraftsansvarig Göteborg Energi Cognells bedömning är att vindkraft är en lönsam satsning. Ett vindkraftsprojekt tar 1-1,5 år att bygga och argument emot är ofta de stora byggkostnaderna. – Den mängd el det går åt för att bygga tas hem på 6-10 månader och kraftverket står i 25 år. Ett verk ger fem miljoner kWh vilket motsvarar el till 2000 lägenheter, fortsätter Cognell. Göteborg Energi har idag testverksamhet på vindkraftverket Big Glenn genom Göteborg Wind Lab i samarbete med bland andra Chalmers och SKF. Göteborgs Energi utreder dessutom möjligheterna att anlägga ett nytt område för en rad vindkraftverk i det yttre hamninloppet och tittar på flera utbyggnadsmöjligheter i Västsverige – Fokus är i dag på att flytta energi. På Göteborg Wind Lab arbetar ABB och Chalmers tillsammans för att hitta en effektiv lösning, avslutar Jonas Cognell   Håkan Spångberg om VästanVind Därefter var det Håkan Spångbergs tur att äntra podiet. Han är Göteborg Energis styrelserepresentant i VästanVind och drivande kraft i föreningen. Håkan berättade om VästanVinds tillblivelse 2011, hur ambitionen var att skapa en förening som kan sälja självkostnadsbaserad el till sina medlemmar, samt hur kooperativet fungerar idag. VästanVind äger i dagsläget ett vindkraftverk i Töftedal i Dalsland och avsätter varje år pengar för att kunna köpa ett nytt om 20-25 år. Såväl privatpersoner som företag är välkomna som medlemmar. I mitten Håkan Spångberg som informerade om VästanVind. – Som medlem får du en lägre elkostnad. Du handlar miljöklokt utan dolda avgifter och förbindelser. Dessutom har du en värdegaranti i fem år. Andelarna skall behålla sitt värde över tid. När jag och min fru går bort vill vi att våra barn ärver andelarna och kan fortsätta att få självkostnadsbaserad el, säger Spångberg VästanVinds 420 medlemmar äger i genomsnitt 60 andelar var. Kostnaden per andel är 680 kronor och medlemsavgiften är 200 kronor per år.  – Det optimala är att få 80 procent av elförbrukningen från VästanVind. Med en villa som drar 20 000 KWh sparar man 4700 kronor om året och minskar utsläppen av CO2 med ca 5000 kg, avslutar Spångberg. Fler mingelbilder
nov 2012
Nu höjs elpriserna – vi har precis sänkt!
Idag startar VästanVind sin kampanj för att sälja fler vindkraftsandelar och genomför flertalet aktiviteter i västra Sverige. Medan många energibolag höjer elpriset går VästanVind mot strömmen och har precis sänkt sitt pris för sina medlemmar, vilket också är temat för kampanjen. – Att äga vindkraftsandelar i VästanVind är ett tryggt, prisvärt och miljöklokt val. Vi har sänkt vårt pris från 26 öre/KWh till 23 öre/KWh (totalt blir detta 65 öre per kWh inklusive energiskatt och moms). Detta vill vi berätta för våra medlemmar och stärka dem i deras ägande, samtidigt som vi så klart vill växa och bli fler och få nya medlemmar, säger Håkan Spångberg, Göteborg Energis styrelserepresentant i VästanVind. Våra medlemmar är våra bästa ambassadörer Målgruppen som kampanjen riktar sig till är VästanVinds medlemmar och människor som bor i deras närhet. Flera kampanjaktiviteter görs samtidigt, bland annat annonser i dagspress (Tidningen Hisingen, Kungsbacka Nytt, Tidningen Sydväst, Tidningen Väster, Tidningen Öster, Torslanda Tidningen). Och en hel del annat: – Vi har intervjuat våra medlemmar och frågat vad de själva tycker är styrkan och fördelarna med att äga vindkraftsandelar – vad är viktigast för dem och vad sparar de- både i kronor och i positiv miljöpåverkan med minskade koldioxidutsläpp. Vidare skickar vi direktreklam till människor som bor i samma upptagningsområden som de tidningar vi annonserar i. I det utskicket får man ta del av några av våra medlemmars upplevelse av att vara delägare i ett vindkraftskooperativ. Våra medlemmar är våra bästa ambassadörer, säger Lotta Peterson, marknadsförare, Göteborg Energi AB. Möt några av VästanVinds medlemmar som berättar varför de valt att bli delägare i vindkraft. Kom på informationsträffar! VästanVind ordnar också informationsträffar för de som är intresserade av att gå med i kooperativet. Dessa möten hålls torsdagen den 29/11 och tisdagen den 4/12 kl 17.30 på Elyseum, Västgötagatan 2 i Göteborg. Anmäl dig via e-post till: info@vastanvind.se. Glöm inte att ange vilket datum du planerar att komma! Varför VästanVind? Det finns flera vindkraftskooperativ i landet så frågan är varför man ska välja att köpa andelar i just VästanVind. – VästanVind satsar bara i västra Sverige. Västanvind är ett seriöst och tryggt kooperativ med stabila företag som Göteborg Energi och DinEl som grundare. Västanvind garanterar återköp av andelarna till samma pris under fem år och har inga dolda avgifter. Västanvind har och värnar om att fortsätta ha en solid och god ekonomi för föreningen och dess medlemmar, avslutar Håkan Spångberg.
nov 2012
Informationsträffar 29/11 & 4/12
Du har väl inte glömt? Nu finns det ytterligare möjlighet att anmäla sig till VästanVinds informationsträffar i Göteborg. Här får du veta mer om hur du på ett klimatsmart sätt kan sänka dina elkostnader och spara pengar. När? Torsdagen den 29 november och Tisdagen den 4 december. Seminarierna börjar vid kl. 17.30 med kaffe och smörgås. Var? Elyseum, Västgötagatan 2, 411 39 Göteborg.  Hitta hit. Anmälan Anmäl dig via e-post till: info@vastanvind.se. OBS! Glöm inte att ange vilket datum du planerar att komma och hur många det är som kommer! Hoppas att vi ses!
nov 2012
VästanVind värd hos MiG
Marknadsföreningen i Göteborg (MiG) bjuder in till FrukostKlubben den 9 november. Denna gång är VästanVind värd och håller en presentation om vindkraftskooperativet. Datum: Fredagen den 9 november Tid: 07.00-08.30 Plats: Elyseum, Västgötagatan 2, Göteborg. Hitta hit! Värd: VästanVind Anmäl dig här senast 8/11! VästanVind har ett uppdrag, att producera klimatvänlig el från vindkraftverk som ska säljas till självkostnadspris till sina medlemmar. Tanken är att du genom ditt eget val, om du väljer vindkraft är med och satsar på förenyelsebar energi, sänker dina elkostnader och skonar miljön samtidigt! Välkommen!
nov 2012
Hög produktion i VästanVinds verk
September var en riktigt blåsig månad vilket är goda nyheter för VästanVind. Det resulterade nämligen i hög elproduktion för VästanVinds vindkraftverk i Töftedalsfjället.   Vindpark Töftedalsfjället, hemmavist för VästanVinds vindkraftverk. Vindkraftskooperativets medlemmar kan glädja sig över en produktion långt över prognosen för september. God genomsnittsvind på 6,6 m/s och god tillgänglighet gjorde att verket producerade hela 685 MWh, nästan dubbelt så mycket som förväntat. Det innebär också att den totala produktionen för året, som fram till september legat något under prognos, nu ligger över förväntad produktion. VästanVinds vindkraftverk har hittills i år varit tillgängligt strax över 99% och har producerat el ca 90 % av tiden Övrig tid har verket stått stilla på grund av för svaga eller för starka vindar, tillfälliga fel eller service och underhåll. Vill du veta mer? Är du nyfiken på VästanVind är du välkommen att kontakta Björn Killman, styrelsemedlem i VästanVind. Och vill du köpa vindkraftsandelar och bli medlem i VästanVind – läs mer här!
okt 2012
Besök i vindpark Töftedalsfjället
VästanVind äger ett vindkraftverk och detta ligger i vindpark Töftedalsfjället i Dalsland. Tidigare i år besökte några styrelserepresentanter parken för första gången. Syftet med besöket var att granska verket, området och träffa de som gör service på verket.  Och inte minst ”känna lite på det fina verket”.  Och det fick de verkligen göra! Efter obligatorisk säkerhetsgenomgång och säkerhetsutrustning på, var det dags att klättra eller åka med den lilla hissen upp i verket till maskinhuset (nacellen). Att befinna sig 80 meter över marken är en upplevelse som heter duga: – Att komma upp i verket var helt fantastiskt! Eftersom tornet är ganska litet öppnade vi upp takluckorna för att få mer plats.  När vi såg hur små bilarna var som var parkerade på marken nedanför, kändes det verkligen hur högt upp vi befann oss, säger Mattias Paijkull, som är aktiv i VästanVind och sitter i valberedningen.   Mattias Paijkull (Göteborg Energi AB), Lena Moberg (DinEl AB), samt Björn Killman (Styrsöbolaget) från VästanVind längst upp i vindkraftverket! Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället är en av Västsveriges största vindkraftparker och ligger i Dals-Eds kommun, en utmärkt plats för vindkraft med sina goda vindförhållanden. Totalt finns 21 vindkraftverk i parken av Siemens-modell, varav VästanVind äger ett.  Av de återstående äger Rabbalshede Kraft elva och Göteborg Energi nio verk. – Det känns tryggt att vårt verk finns i en så stor vindkraftpark. Det gör att det finns god tillgång till personal och reservdelar. Jag slogs också av hur nytt och fint verket är. Det verkar vara ett tillförlitligt verk av mycket god kvalitet. Den serviceorganisation som finns kring verket med mycket motiverade personer som har hög kompetens kommer att leda till att vi får en god driftsäkerhet och att vindkraftverket kommer att fungera bra under lång tid, säger Björn Killman, styrelserepresentant i VästanVind. Köp andelar i vindkraftverket Om du inte redan är delägare i detta fina vindkraftverk, ta då chansen att köpa vindandelar i VästanVind! Det gör du här! Klättring av Björn Killman för att nå maskinhuset i vindkraftverket 80 m över marken! Fakta om Västanvinds vindkraftverk Fabrikat: Siemens SWT 2.3-101 Installerad effekt: 2.3MW Totalhöjd: 150 m (rotordiameter 100 m) Årsproduktion: 6 GWh Minskade koldioxidutsläpp: 5000 ton/år Serviceleverantör: Siemens Driftansvarig: Göteborg Energi AB Verket togs i drift maj 2011.
okt 2012
Nya informationsträffar i Göteborg
Nu finns det ytterligare möjlighet att anmäla sig till informationsmöte i Göteborg. Informationsmöte hålls torsdagen den 29 november och tisdagen den 4 december på Elyseum i Göteborg (Västgötagatan 2, 411 39 Göteborg). Här får du veta mer om hur du på ett klimatsmart sätt kan sänka dina elkostnader och spara pengar. Seminarierna börjar vid kl. 17.30 med kaffe och smörgås. Anmäl dig via e-post till: info@vastanvind.se. Glöm inte att ange vilket datum du planerar att komma. Hoppas vi ses!
okt 2012
Stort intresse för VästanVind på Hem och Villa 6-9 september i Göteborg
Det var stort intresse för VästanVind och att besöka montern  på Hem och Villa-mässan i Göteborg den 6-9 september. Många ville veta hur man köper andelar och får ett självkostnadsbaserat elpris för lång tid framöver. Representanter från VästanVinds styrelse och valberedning diskuterade med alla intresserade. Ett femtiotal tävlade varje dag under de fyra dagarna, där en vinnare varje dag vann en andel i VästanVind ! Många var nyfikna på mer information och bjöds in till en informationskväll den 19 september 17:30 på Elyseum, Västgötagatan 2 i Göteborg.
sep 2012
VästanVind håller informationsmöte i Göteborg
Nu finns det möjlighet att anmäla sig till informationsmöte i Göteborg. Informationsmöte hålls onsdag den 19 september på Elyseum i Göteborg (Västgötagatan 2, 411 39 Göteborg). Här får du veta mer om hur du på ett klimatsmart sätt kan sänka dina elkostnader och spara pengar. Seminarierna börjar vid kl. 17.30 med kaffe och smörgås. Anmäl dig via e-post till: info@vastanvind.se Hoppas vi ses!
sep 2012
VästanVind på Hem och Villa 6-9 september i Göteborg
Välkommen att besöka VästanVinds monter B 03:20 på Hem och Villa-mässan i Göteborg den 6-9 september. Där kan du träffa representanter från föreningen och få veta mer om köp av andelar, priser m m. Välkommen!
aug 2012
Nu sänker vi priset på el!
Från och med 1 september 2012 sänker vi priset på el för våra medlemmar – från 26 öre/kWh till 23 öre/kWh!
aug 2012
Nu är vi igång!
Sedan årsskiftet är vindkraftskooperativet igång och levererar el till medlemmarna från vårt vindkraftsverk i Töftedalsparken i Dals-Ed. Vi har fyllt 90% av andelarna, men har fortfarande utrymme för fler medlemmar.  
jan 2012
VästanVind håller fler informationsmöten i Göteborg
Nu finns det möjlighet att anmäla sig till informationsmöten i Göteborg. Informationsmötena hålls tisdag den 25 oktober och torsdag den 24 november på Elyseum i Göteborg. Här får du veta mer om hur du på ett klimatsmart sätt kan sänka dina elkostnader och spara pengar. Seminarierna börjar vid kl. 17.30 med kaffe och smörgås. Anmäl dig på info@vastanvind.se. Glöm inte att ange vilket av datumen din anmälan gäller. Elyseum Västgötagatan 2 411 39 Göteborg
nov 2011
VästanVind till mässan Hem & Villa 2011 i Göteborg
Hem & Villa Göteborg äger rum den 27 – 30 oktober på Svenska Mässan och VästanVind kommer att närvara. Ni hittar VästanVind i monter B08:40.
okt 2011
Tack för en trevlig informationskväll i Dals-Ed!
Torsdagen den 13 oktober var det informationskväll på Hotell Dalsland i Dals-Eds kommun. Representanter från VästanVind höll presentationer och publiken ställde frågor om delägarskap i vindkraft. Kvällen avrundades med lite mingel och fika för Dals-Edsborna. Evenemanget uppmärksammades också i en artikel i tidningen Dalslänningen. Artikeln kan du läsa nedan. Artikel i Dalslänningen 2011-10-04
okt 2011
Nu bjuder vi in till informationskväll i Dals-Ed!
Torsdagen den 13 oktober, med start kl. 17:30, kommer VästanVind att hålla en informationskväll i Dals-Eds kommun. Den äger rum på Hotell Dalsland, som ligger på Strömstadsvägen 2 i Ed. Dit är såväl privatpersoner som företag välkomna! Anmälan skickas till info@vastanvind.se senast fredagen den 7 oktober. För att hitta till Hotell Dalsland, se karta nedan. Visa större karta
sep 2011
Vindkraftsverk på Töftedalsfjället blir förstahandsval
Den 22 maj 2011 invigdes vindpark Töftedalsfjället under högtidliga former. När VästanVind vindkraftskooperativ snart ska förvärva sitt första vindkraftverk är förstahandsvalet ett av verken på Töftedalsfjället.
aug 2011
Välkommen till informationskväll i Göteborg!
När VästanVind anordnade sin första informationskväll i juni var intresset stort. Nu får du ytterligare två chanser att lära dig mer om hur du kan spara pengar genom vindkraftsandelar. Låter detta intressant? Då bör du anmäla ditt intresse till vår informationsträff måndagen den 12/9 eller torsdagen den 22/9 på Elyseum, Västgötagatan 2 i Göteborg. Anmäl dig på info@vastanvind.se senast den 8 september. Läs mer i inbjudan nedan. Information och program 
aug 2011