Nyheter

Här visas alla publicerade nyheter samt alla nyhetsutskick/nyhetsbrev under de senaste två åren. 

NyheterNyhetsbrev

Nyhetsbrev oktober (okt 2020)
Nu finns nyhetsbrevet från oktober ute. Läs om återvinning av vindkraftsblad, att tvågradersmålet är bra för ekonomin, att förnybart är EU:s största källa till el, samt mycket mer.

Nyhetsbrev för april-maj ute (maj 2020)
Nu finns nyhetsbrevet för april-maj ute. Läs om arbetet med att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent, hur mycket elproduktionen från sol och vind kommer att öka till 2022, hur coronakrisen kan påverka investeringar i EU och mycket mer.

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2020 (maj 2020)
Årets föreningsstämma kommer att hållas den 3:e juni kl 18:00-18:30 i sal Heden hos Göteborg Energi. Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 har styrelsen, i enlighet med nya tillfälliga regler (Lag 2020:198 §5), beslutat att ge medlemmarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda denna möjlighet till förhandsröstning för att bidra till att begränsa smittspridning. Förhandsröster måste vara VästanVind tillhanda senast fredag 22 maj. Endast en mycket begränsad del av styrelsen kommer att närvara fysiskt på stämman och som en försiktighetsåtgärd kommer vi i år inte att erbjuda förtäring eller möjlighet till mingel på stämman. Det tidigare utlovade föredraget av Charlotte Bergqvist från Power Circle planeras att flyttas till nästkommande årsstämma. Om ni önskar att deltaga fysiskt på föreningsstämman önskar vi att ni anmäler er till vastanvind@goteborgenergi.se senast 1 juni. Om ni inte har möjlighet att själva skriva ut formuläret för förhandsröstning, kontakta oss snarast och vi kan skicka en per post till er. Kallelse till föreningsstämmanFormulär för förhandsröstning Vänliga hälsningarStyrelsen i VästanVind

Mars nyhetsbrev ute (mar 2020)
Nu finns mars månads nyhetsbrev ute. Fortsatt blåsigt i februari, nytt vindkraftsrekord, sol och vind går om kolkraften. Läs mer i nyhetsbrevet.

Första nyhetsbrevet för 2020 (feb 2020)
Nu finns det första nyhetsbrevet för 2020 ute. Läs mer om vindkraftsrekord i januari, 20 MW-vindkraftverk, fossilfria fonder och elektrifiering av flyget här.

Sista nyhetsbrevet för 2019 (dec 2019)
Nu finns sista nyhetsbrevet för 2019 ute. Läs mer om tankar från Vind 2019, konvertera din bensinbil till el och rapport om framtidens hållbara energisystem här.

Nytt nyhetsbrev ute nu (sep 2019)
Nu finns septembers nyhetsbrev ute. Läs om Elvys goda produktion, minskade utsläppsmål, snabbladdare för lastbilar och avsaltning av vatten med sol här.

Dokumentation från årets föreningsstämma (jun 2019)
Tack till alla er medlemmar som kom till årets föreningsstämma tidigare i juni. Här hittar du protokoll samt den powerpoint som styrelsen visade.

Nyhetsbrevet för juni finns ute nu (jun 2019)
Läs om alla nya vindkraftsinvesteringar som sker, klimatpolitska rådets rapport, Energimyndighetens väg till 100% förnybar elproduktion och mycket mer i nyhetsbrevet här.

Februaris nyhetsbrev (mar 2019)
Normal blåst i februari, Lise Nordin kommer till föreningsstämman, Förnybar  energi  i  EU  ersätter  kolkraft  i  ökad utsträckning.

Januaris nyhetsbrev ute (mar 2019)
Nytt vindkraftsrekord, avveckling av tysk brunkol och Sverige klimatrankas bäst i världen. Läs mer i nyhetsbrevet.

December månads nyhetsbrev (feb 2019)
2018 var inget bra vindår vilket ledde till en låg produktion under året, fler medlemmar har tillkommit, Sverige tar täten i EU:s klimatkamp, brist på material till sol- och vindkraft. Läs mer i nyhetsbrevet.

Sista nyhetsbrevet för i år (dec 2018)
Nu finns nyhetsbrevet för oktober och november ut: Antalet medlemmar ökar, blandade vindmånader, beslut behövs för att minska utsläppen. Läs mer i nyhetsbrevet. 

Nyhetsbrev VästanVind okt 2020

Nyhetsbrev VästanVind maj 2020

VästanVind nyhetsbrev mars 2020

VästanVind nyhetsbrev feb 2020

Nyhetsbrev VästanVind december 2019

VästanVind nyhetsbrev september 2019

Nyhetsbrev VästanVind juni 2019

VästanVind nyhetsbrev feb 2019

VästanVind nyhetsbrev feb 2019

VästanVind nyhetsbrev jan 2019

VästanVind nyhetsbrev december 2018

Västanvind nyhetsbrev okt-nov 2018