Nyheter

Här visas alla publicerade nyheter samt alla nyhetsutskick/nyhetsbrev under de senaste två åren. 

NyheterNyhetsbrev

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2021 (maj 2021)
Nu är det åter dags för föreningsstämma i VästanVind, den 9 juni 2021. Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 har styrelsen, i enlighet med nya tillfälliga regler (Lag 2020:198 §5), beslutat att ge medlemmarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda denna möjlighet till förhandsröstning för att bidra till att begränsa smittspridning. Förhandsröster måste vara VästanVind tillhanda senast måndagen dag 7:e juni.Formulär för förhandsröstning finns här. Endast en mycket begränsad del av styrelsen kommer att närvara fysiskt på stämman och som en försiktighetsåtgärd kommer vi inte att erbjuda förtäring eller möjlighet till mingel på stämman. Dock kommer det i år vara möjligt att lyssna på stämman digitalt! Den 9 juni startar vi 17:30 med en lägesrapport från styrelsen som ser tillbaka på det gångna året och blickar fram mot det nya. 18:00 drar vi igång föreningsstämman, se kallelse. Önskar du delta digitalt på stämman, anmäl dig till info@vastanvind.se och en digital inbjudan kommer till dig innan den 9:e juni.

Nyhetsbrev mars (mar 2021)
Här kommer nyhetsbrevet för mars. Vi summerar 2020 både för Elvy och Sverige. 2021 har dock börjat med svaga vindar. Läs också om vätgasfärja, grön ståltillverkning och vad som behövs av elnätet för att hjälpa vindkraftsutbyggnaden.

Nyhetsbrev december (dec 2020)
Nu går det att läsa nyhetsbrevet för december månad. Läs om grön bränslen, 8000 miljarder till sol, vind och vatten och elektrifiering av lastbilar.

Nyhetsbrev november (nov 2020)
Nu finns nyhetsbrevet för november ute. Läs om brittisk storsatsning på vindkraft, att det är billigare att äga elbil än bensinbil och att kostnaden för Parisavtalet motsvarar en halv coronakris.

Nyhetsbrev oktober (okt 2020)
Nu finns nyhetsbrevet från oktober ute. Läs om återvinning av vindkraftsblad, att tvågradersmålet är bra för ekonomin, att förnybart är EU:s största källa till el, samt mycket mer.

Nyhetsbrev för april-maj ute (maj 2020)
Nu finns nyhetsbrevet för april-maj ute. Läs om arbetet med att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent, hur mycket elproduktionen från sol och vind kommer att öka till 2022, hur coronakrisen kan påverka investeringar i EU och mycket mer.

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2020 (maj 2020)
Årets föreningsstämma kommer att hållas den 3:e juni kl 18:00-18:30 i sal Heden hos Göteborg Energi. Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 har styrelsen, i enlighet med nya tillfälliga regler (Lag 2020:198 §5), beslutat att ge medlemmarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda denna möjlighet till förhandsröstning för att bidra till att begränsa smittspridning. Förhandsröster måste vara VästanVind tillhanda senast fredag 22 maj. Endast en mycket begränsad del av styrelsen kommer att närvara fysiskt på stämman och som en försiktighetsåtgärd kommer vi i år inte att erbjuda förtäring eller möjlighet till mingel på stämman. Det tidigare utlovade föredraget av Charlotte Bergqvist från Power Circle planeras att flyttas till nästkommande årsstämma. Om ni önskar att deltaga fysiskt på föreningsstämman önskar vi att ni anmäler er till vastanvind@goteborgenergi.se senast 1 juni. Om ni inte har möjlighet att själva skriva ut formuläret för förhandsröstning, kontakta oss snarast och vi kan skicka en per post till er. Kallelse till föreningsstämmanFormulär för förhandsröstning Vänliga hälsningarStyrelsen i VästanVind

Mars nyhetsbrev ute (mar 2020)
Nu finns mars månads nyhetsbrev ute. Fortsatt blåsigt i februari, nytt vindkraftsrekord, sol och vind går om kolkraften. Läs mer i nyhetsbrevet.

Första nyhetsbrevet för 2020 (feb 2020)
Nu finns det första nyhetsbrevet för 2020 ute. Läs mer om vindkraftsrekord i januari, 20 MW-vindkraftverk, fossilfria fonder och elektrifiering av flyget här.

VästanVind nyhetsbrev mars 2021

VästanVind nyhetsbrev dec 2020

VästanVind nyhetsbrev nov 2020

Nyhetsbrev VästanVind okt 2020

Nyhetsbrev VästanVind maj 2020

VästanVind nyhetsbrev mars 2020

VästanVind nyhetsbrev feb 2020